Za opiekę nad dziedzictwem Krakowa

Fot. Magiczny Kraków

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wręczony został srebrny Medal Cracoviae Merenti. Odebrał go prof. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa.

– Przyznanie srebrnego Medalu Cracoviae Merenti jest dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Jesteśmy jedną z najstarszych polskich organizacji pozarządowych. Nasza misja jest ponadczasowa – mówił prof. Jacek Purchla.

– W sali posiedzeń Rady Miejskiej w krakowskim Magistracie przed 120 laty, dokładnie 6 stycznia 1897 roku, odbyło się pierwsze walne zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, na którym został zatwierdzony jego statut. Od tego czasu w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce rozpoczęła działalność jedna z najważniejszych dla naszego miasta instytucji, można powiedzieć organizacji pozarządowych, mających na celu dobro Krakowa. Opracowany wówczas projekt statutu wymieniał jako główne cele działalności: poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta wśród ogółu jego mieszkańców. Towarzystwo miało je realizować poprzez zebrania i odczyty, publikacje czasopism i książek, opiekę konserwatorską nad zabytkami oraz gromadzenie zabytków (sztuki, fragmentów architektonicznych i rycin) dla przyszłego muzeum historycznego oraz wydawnictw dotyczących historii Krakowa, wzbogacających bibliotekę miejską.

Trzeba podkreślić, że przez te 120 lat Towarzystwo znakomicie wypełniło założone cele i stało się wzorem dla podobnych  organizacji w całej Polsce.W tym czasie dobrze służyliście Państwo Krakowowi i jego mieszkańcom.W uznaniu zasług Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa otrzymuje dziś Srebrny Medal Cracoviae Merenti – najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa – mówił w trakcie uroczystej sesji Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Podziel się tą informacją: