Park Kulturowy w Nowej Hucie – przyjdź, podyskutuj, napisz opinię

Trwają konsultacje społeczne dotyczące Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta. Do 30 czerwca br. można zgłaszać uwagi i postulaty, które mogą wpłynąć na kształt przyszłej uchwały o utworzeniu parku kulturowego w tej dzielnicy.

Wnioski może składać do Prezydenta Miasta Krakowa każdy zainteresowany, formułując sugestie, oczekiwania i uwagi dotyczące przyszłych uregulowań, które powinny obowiązywać na terenie objętym ochroną. Postulaty te oraz wytyczne z projektu „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” będą materiałem do opracowania projektu uchwały o utworzeniu parku kulturowego na tym obszarze. Korespondencję można kierować na adres: kd.umk@um.krakow.pl.

Projekt Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, pod adresem: www.bip.krakow.pl.

Podziel się tą informacją: