Uroczystości obchodów 1050-lecia Chrzt o Państwowości Polski – Morawica, 20 maja 2017

http://krakow.ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/82/82-82437.jpg

W Morawicy koło Krakowa 20 maja 2017 r., oficjalnie nastąpiło zakończenie uroczystości obchodów 1050-lecia Chrztu o Państwowości Polski.Obchody zainaugurowano w całej Polsce 14 kwietnia 2016 r w Gnieźnie – pierwszej stolicy.

Główna celebra odbyła się pod pomnikiem “Niezłomnym – Ojczyzna” w Morawicy. W Krakowskim zakończeniu wydarzeń, które miały miejsce w 966 roku udział wziął wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik. Uroczystości zaczęly się w kościele, gdzie najpierw została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego. Uroczystości rozpoczęły się od występu chóru “Wspólnota”. Eucharystię poprzedziło wystąpienie Prezesa Instytutu Pamieci Narodowej dra Jarosława Szarka.

Po mszy św. zebrani przeszli pod pomnik „Niezłomnym – Ojczyzna”, gdzie odsłonięto tablice z nazwiskami Żołnierzy Niezłomnych oraz poświęcono pomniki bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. ks. Władysława Bukowińskiego i sługi bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Następnie odczytano apel „Niezłomnym w wierze i miłości Ojczyzny” i złożono kwiaty.

IPN reprezentowali Prezes dr Jarosław Szarek i dyrektor OIPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Podziel się tą informacją: