Kraków naprawdę dla wszystkich: Wisła – królowa rzek

Bulwary wiślane, fot. H. Hermanowicz, l. 50. XX w.

20 maja o godz. 12.00 zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku na spacer Wisła – królowa rzek w ramacg cyklu Kraków naprawdę dla wszystkich. Spotykamy się na przystanku tramwajowym „Stradom” (obok Hotelu Royal).

Spacer bulwarami wzdłuż rzeki Wisły, która przez stulecia z jednej strony była „dobroczyńcą” miasta, z drugiej – niebezpiecznym żywiołem. Uczestnicy spotkania usłyszą opowieści o rzecznych galarach, statkach i mostach, o wiślanych podróżach, nadrzecznych zabawach, ale i o groźnych powodziach. Poznają także najciekawsze budynki i miejsca nierozerwalnie związane z Wisłą.
Miejsca zbiórki: przystanek tramwajowy „Stradom” (obok Hotelu Royal)

Prowadznie: Elżbieta Lang

Podziel się tą informacją: