“Kobieta w czasach pogardy” – spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – Kraków, 17 maja 2017

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na spotkanie “Kobieta w czasach pogardy”. Gośćmi będą dr Martyna Grądzka-Rejak, dr Zofia Radzikowska oraz prof. Mariusz Wołos. Rozmowę poprowadzi Roman Graczyk.

17 maja 2017 r., „Przystanek Historia”, Kraków ul. Dunajewskiego 8 (róg Dunajewskiego i Garbarskiej), godz. 17.30

Życie ludności cywilnej w warunkach okupacji niemieckiej w Polsce było pełne grozy. Tym bardziej było takim życie ludności żydowskiej – tu podstawowym celem było po prostu przeżyć. Pod tym względem okupacyjne historie żydowskich kobiet znacząco różniły się od okupacyjnych historii żydowskich mężczyzn.

Los mieszkańców getta, często Płaszowa i Oświęcimia – to perspektywa wiodąca zazwyczaj do Zagłady. Inaczej było, gdy komuś udało się zdobyć tzw. aryjskie papiery – wtedy szansa przeżycia była większa. Losy kobiet żydowskich, a szczególnie matek to w tamtym przedsionku piekła zupełnie szczególny temat. Tu bowiem nie szło tylko o własne przeżycie, ale i o uchronienie życia dziecka/dzieci. To stawiało te kobiety wobec wyzwań, które wymykają się zwykłemu myśleniu, stawiało je wobec wyzwań granicznych. Jak udawało im się przeżyć? Jak udawało im się potem zapomnieć o czasie pogardy? A jak niekiedy udawało im się – już w warunkach wolności w Polsce – jeszcze raz wrócić pamięcią do tamtych historii? O tym chcemy rozmawiać w Przystanku Historia.

Podziel się tą informacją: