Zapraszamy do udziały w konferencji: Historia – masa – popkultura

http://www.mprl.pl/foto/wpisy/280_kartka.jpg

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum PRL-u w Krakowie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Historia – masa – popkultura”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 maja 2017 r.

Tytuł konferencji „Historia – Masa – Popkultura” jest nawiązaniem do dwudziestowiecznego hasła Awangardy Krakowskiej „Miasto – masa – maszyna”. Centralnym punktem konferencyjnej refleksji i debaty chcemy uczynić nowoczesność, masowość i ich związki z historią, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Zależy nam na nawiązaniu międzynarodowej oraz ogólnohumanistycznej debaty, w której udział wezmą nie tylko historycy, ale też przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych.

Interesują nas wzajemne zależności pomiędzy historią (polityczną, społeczno-gospodarczą, kulturową), a buntem, kontestacją, rewolucją, antysystemowością, populizmem, pragnieniem nowego świata. Swoiste splecenie rywalizujących narracji historycznych, nowoczesnych tożsamości i mód, sytuujące się pomiędzy jednostkową potrzebą należenia do wspólnoty, a dyktatem kapitalistycznych reguł popytu i podaży.

Będziemy pytać o sposób, w jaki historia i historyczność akumulują się i wpływają na popkulturę, zarówno na obszarach zapewniających rozrywkę, jak również tych budujących tożsamość, a czasem łączą się z aktywizmem politycznym.

Nurtuje nas pytanie o „umasowienie” historii, uczynienie jej bardziej dostępną i popularną wśród liczniejszej rzeszy odbiorców oraz towarzyszące temu konsekwencje. Dostrzegając manipulacje, gry tożsamościowe, a także ekonomiczne, polityczne i moralne frustracje jednostek i społeczeństw chcemy również zapytać o społeczną rolę historyka i jego odpowiedzialność.

Miejsce: Muzeum PRLu, os. Centrum E1, Kraków.

Piątek, 12 maja 2017

11:00 Rozpoczęcie konferencji

Powitanie uczestników przez prof. dr. hab. Krzysztofa Zamorskiego z Zakładu Dziejów Historiografii i Metodologii Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karolinę Żłobecką Kierownik Działu Historii Muzeum PRL-u. Oprowadzenie po Muzeum.

Panel I: 11:30-13:00
-11:30-11:50 dr hab. Michał Pawleta, Instytut Archeologii UAM, Przeszłość na sprzedaż. Archeologia i jej wytwory w kulturze konsumpcyjnej.
-11:50-12:10 mgr Piotr Urbanowicz, Wydział Polonistyki UJ, Elektryczność w początkach XIX wieku w Polsce: między mistycyzmem a komercją.
-12:10-12:30 Weronika Dorociak, Instytut Historyczny UW, Bukareszt śladem Nicolae Ceaușescu. Dyktator i zbrodniarz jako atrakcja turystyczna.
-12:30 Dyskusja
-13:00-13:15 Przerwa

Panel II: 13:15-14:45

-13:15-13:35 dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki, Obraz polskiego podziemia w rosyjskim wojennym kinie popularnym ostatniego dziesięciolecia.

-13:35-13:55 mgr Estera Flieger, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, „Angielski Pacjent”: studium przypadku.

-13-55-14:15 mgr Konrad Sierzputowski, Wydział Polonistyki UJ, “He lives in a house, a very big house in the country”. Britpop, Disco Polo i archiwa afektywne. Badanie historii przez pryzmat doświadczenia powierzchniowego lat 90-tych w brytyjskiej i polskiej muzyce popularnej.
-14:15-14:45 Dyskusja

-14:45-16:30 Przerwa obiadowa

Panel III: 16:30-18.00
-16:30-16:50 Katarzyna Kurowska, Wydział Polonistyki UJ, Mit PRL-u w grach planszowych.
-16:50-17:10 dr hab. Zbigniew Romek, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Kibole – polityka – historia; przypadek Polski.
-17:10-17:30 mgr Rafał Kołsut, Wydział Polonistyki UJ, Przygody Supermana w getcie warszawskim, czyli historia Polski w zagranicznym komiksie.
-17:30-18:00 Dyskusja
-18:00-18:30 Przerwa

-18:30-20:00 Debata ekspercka “Czyja przeszłość? Obiegi historii w Polsce”. Prowadzenie: dr Jakub Muchowski. Udział biorą: dr hab. Błażej Brzostek (UW), dr Maria Kobielska (UJ), dr Barbara Klich-Kluczewska (UJ), dr hab. Izabela Trzcińska (AGH),

Sobota 13 maja

Panel I: 9:00-10:30

-9:00-9:20 Katarzyna Limanówka, Instytut Historii UJ, Historia Sacra? Koniec Historii? Historiozofia według Szczepana Twardocha na przykładzie „Dracha”.

-9:20-9:40 mgr Tomasz Łukasz Stanowski, Wydział Filozoficzny UJ, Krytyka utopijności założeń historycyzmu w groteskach fantastycznonaukowych Stanisława Lema.

-9:40-10:00 mgr Matylda Zatorska, Wydział Filologiczny Urz, „Gotowe są zapłacić złotem, krwią a nawet swoim ciałem”. Kobieca gra o tron w Gambicie hetmańskim Roberta Forysia.
-10:00-10:30 Dyskusja

-10:30-10:45 Przerwa

Panel II: 10:45-11:45

-10:45-11:05 mgr Vaclav Sixta, Charles University in Prague, The genere of biography in Czechoslovakia between historiography and popular culture.

-11:05-11:25 mgr Krzysztof Krzysztof , Public sculpture as reconciliation in the process of political conflict or came back to the Grand Narrative?

-11:25-11:45 Dyskusja
-11:45-12:00 Przerwa

Panel III: 12:00-13:00

-12:00-12:20 mgr Nina Gabryś UJ, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Imaginarium transformacji. O prześnionej tożsamości liberalnej.

-12:20-12:40 mgr Łukasz Włodarczyk Instytut Historii UJ, Lajki, memy i fejki, czyli narzędzia polityk historycznych na Facebooku – zarys problemu przez pryzmat teorii Drewa Westena i George’a Lakoffa.

-12:40-13:00 Dyskusja
-13:00 Zakończenie konferencji

Podziel się tą informacją: