Spotkanie “KL Plaszow. Źródła, stan wiedzy, miejsce pamięci” – Kraków, 12 kwietnia 2017

Spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”.12 IV 2017 r., godz. 18.oo, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul. Dunajewskiego 8


Goście:
-Ryszard Kotarba (Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie)
-Marta Śmietana (Muzeum Historii Miasta Krakowa)
-Tadeusz Jakubowicz (Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie)
-Michał Zajda (Wiceprzewodniczący krakowskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce)

Konzentrationslager Plaszow Niemcy ulokowali w odległości niecałych 4 kilometrów w linii prostej od historycznego centrum Krakowa. Teren obozu jest wielkim cmentarzyskiem, na którym znajdują się szczątki nawet 10 tysięcy Żydów i Polaków. Ryszard Kotarba, autor wydanego w 2014 r. przewodnika historycznego po terenie obozu w Płaszowie zauważył, że po wojnie „poczynania komunistycznych władz nie uwzględniały szczególnego charakteru tego miejsca, teren obozu w znacznej części został zajęty przez pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje miejskie. Dziś znacznie okrojony obszar pozostaje nadal opuszczony, skąpo oznakowany i dość zaniedbany, mimo postępujących prac porządkowych”.

Aktualny stan wiedzy na temat funkcjonowania KL Plaszow i źródła do badań nad historią obozu przedstawi Ryszard Kotarba z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

W dyskusji, która dotyczyć będzie planów zagospodarowania terenów pozostałych po dawnym terenie niemieckiego obozu wezmą udział zaproszeni goście – Marta Śmietana z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Tadeusz Jakubowicz, Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Michał Zajda, Wiceprzewodniczący krakowskiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i starszy kustosz w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć z zasobu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Prezentacja stanowi element wystawy multimedialnej „Krakowscy Żydzi podczas II wojny światowej” autorstwa Michała Zajdy.

Przewodnik historyczny po terenie dawnego niemieckiego obozu w Płaszowie można pobrać ze strony www.ipn.gov.pl/do-pobrania.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Podziel się tą informacją: