Kościuszko i Dąbrowski bohaterami konkursu dla uczniów szkół podstawowych

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Stachowicz_Przysięga_T._Kościuszki_na_rynku_w_Krakowie.jpg

“Tadeusz Kościuszko i Jan H. Dąbrowski – pierwsi żołnierze niepodległości” to tytuł konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych, który organizują Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.

Konkurs odbędzie się w maju br. Mogą w nim wziąć udział uczniowie wszystkich krakowskich szkół podstawowych.

Celem konkursu jest:
• uczczenie dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz dwieście dwudziestej rocznicy powstania Legionów Polskich we Włoszech i naszego hymnu narodowego;
• kształtowanie postawy patriotycznej poprzez kultywowanie rocznic ważnych wydarzeń w życiu narodu oraz budzenie szacunku wobec symboli narodowych;
• zachęcenie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta, poprzez udział w warsztatach, zajęciach proponowanych przez krakowskie muzea m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Zadania na każdym etapie konkursu będą miały formę testu. Za zorganizowanie etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele szkół, którzy zgłosili swój udział w konkursie. W etapie międzyszkolnym uczniowie będą rozwiązywali test komputerowo, o wyniku zadecyduje poprawność odpowiedzi i czas rozwiązania.

Etap międzyszkolny odbędzie się 24 maja w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie naukowi podziękowania. Termin zgłoszenia upływa 27 kwietnia.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony http://www.sp162.pl.

Podziel się tą informacją: