Etap wojewódzki konkursu “Prezydentowi Rzeczypospolitej… będę bezwzględnie posłuszny” dla uczniów gimnazjów woj. małopolskiego – Kraków, 27 kwietnia 2017

Etap wojewódzki konkursu “Prezydentowi Rzeczypospolitej… będę bezwzględnie posłuszny” dla uczniów gimnazjów woj. małopolskiego – Kraków, 27 kwietnia 2017

Konkurs”Prezydentowi Rzeczypospolitej… będę bezwzględnie posłuszny. W 70. rocznicę śmierci Władysława Raczkiewicza” wkracza w fazę wojewódzką.

Prosimy o przypomnienie uczniom, że zgodnie z regulaminem eliminacje wojewódzkie odbędą się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) w Gimnazjum nr 4 w Krakowie, Rynek Kleparski 18. Zostaną przeprowadzone w formie ustnej, równocześnie w 7 komisjach, wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Uczestnik etapu wojewódzkiego w czasie nie dłuższym niż 15 minut ustnie prezentuje swoją pracę – uzasadnia wybór tematu, przedstawia treść pracy, wnioski, dokonuje analizy i oceny zebranego materiału źródłowego. Następnie odpowiada na dwa pytania dotyczące jego pracy. Organizatorzy konkursu nie przewidują korzystania przez uczniów z prezentacji multimedialnych.

Przedmiotem oceny Komisji Wojewódzkiej są wyłącznie prezentacja pracy i udzielone przez uczestnika odpowiedzi. Wypowiedź oceniana jest wg kryteriów stanowiących załącznik nr 13 do Regulaminu.

Uczniów prosimy o przyjście pięć minut przed planowanym dla nich czasem rozpoczęcia eliminacji konkursowych. Przypominamy o posiadaniu legitymacji szkolnych.

LISTA_ETAPU_WOJEWODZKIEGO

Podziel się tą informacją: