Salon pod Faetonem: Ogrody Krakowa w średniowieczu i czasach nowożytnych

Widok odcinka Plant z tzw. Drzewem Wolności, 1849, Teodor Baltazar Stachowicz

9 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy do sali audytoryjnej Kupferhaus (skrzydło zachodine Pałacu Krzysztofory) na wykład z cyklu Salon pod Faetonem: Ogrody Krakowa w średniowieczu i czasach nowożytnych. Funkcja, forma, roślinność.

Podczas wykładu poruszone zostaną wybrane przykłady krakowskich ogrodów klasztornych i świeckich o charakterze użytkowym i ozdobnym, tj. wirydarze, hortus conclusus, łąki kwietne (najstarsze ogrody klasztorne franciszkanów, dominikanów, bernardynów oraz świeckie: królewski na Wawelu, na Zwierzyńcu, w Łobzowie, przy Collegium Maius). W drugiej części spotkania omówione zostaną przemiany w sztuce ogrodowej Krakowa w okresie renesansu i takie zagadnienia, jak: wpływy włoskie, ogrodnicy królewscy, zmiana użytkowego charakteru ogrodu kwaterowego na ozdobny, służący rozrywce, nowe rozumienie krajobrazu. Wykład zakończą rozważania na temat renesansowych założeń ogrodowych na terenie Krakowa i okolic: Łobzowa, zamku królewskiego na Wawelu, ogrodu Decjusza na Woli Justowskiej, ogrodu pałacowego na Prądniku Białym i ogrodu klasztornego na Bielanach.

Salon pod Faetonem to spotkania, które wzięły swą nazwę od jednego z najpiękniejszych barokowych wnętrz Krakowa – sali Baltazara Fontany ozdobionej stiukiem przedstawiającym strącenie mitycznego Faetona. W ramach cyklu wykładów prezentowane są najcenniejsze i najciekawsze zbiory MHK, często przechowywane na co dzień w muzealnych magazynach. Spotkania w formule wykładu naukowego prowadzone są przez doświadczonych muzealników – kustoszy i opiekunów kolekcji oraz pracowników krakowskich ośrodków naukowych.

Wykłady naukowe odbywają się raz w miesiącu (w niedzielę) o godzinie 16.00 w Pałacu Krzysztofory, skrzydło zachodnie – sala audytoryjna Kupferhaus.

Podziel się tą informacją: