Trwa najbardziej zespołowy konkurs wiedzy o Krakowie

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Około 3 tysiące dzieci z Krakowa i okolic, czyli 120 szkół, bierze w tym roku udział w konkursie „Krakus”, który organizowany jest już po raz piąty. Z roku na rok rośnie liczba uczestników pochodzących z podkrakowskich miejscowości. Przyciąga ich przede wszystkim atrakcyjna formuła zawodów – uczniowie nie tylko czytają literaturę, ale też gromadzą wiedzę potrzebną do finału w sposób aktywny i zespołowy – przez uczestnictwo w lekcji muzealnej i grze terenowej.

„Dawni mieszkańcy i obrońcy Krakowa i Wawelu” – to temat 5. edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus” dla klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Organizatorami są Zamek Królewski na Wawelu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego. Celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania Krakowa i Wawelu, zabytków, historii, tradycji i legend miejskich. Finał, który w tym roku odbędzie się 24 maja, ma formę testu, ale poprzedza go kilka miesięcy przygotowań. Uczniowie biorą udział w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim na Wawelu, a w kwietniu – w około trzygodzinnej grze terenowej. Jednocześnie czytają podaną przez organizatorów literaturę. Pytania konkursowe są układane na podstawie lektur, lekcji w muzeum i gry w terenie. W pierwszym etapie uczniowie napiszą testy w swoich szkołach – całymi klasami. Laureaci, czyli najlepsi uczniowie z każdej klasy, spotkają się na Wawelu, na teście finałowym.

– W tegorocznej edycji chcemy zaakcentować miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką, ponieważ rok 2017 jest mu poświęcony – mówią Anna Burzyńska oraz Monika Witalis -Malinowska, pomysłodawczynie zawodów, nauczycielki w Społecznej Szkole Podstawowej STO nr 4. – Podczas gry terenowej uczniowie, uzbrojeni w arkusze konkursowe i plan Krakowa, będą podążać śladami najbardziej zasłużonych dla miasta kupców, rzemieślników i urzędników. To oni tworzyli miasto, a kiedy trzeba było, stawali w jego obronie. W wyznaczonych punktach na uczestników czekać będą informatorzy. Wolontariusze wcielą się w postaci związane z danym miejscem i wydarzeniem – zdradzają Anna Burzyńska i Monika Witalis-Malinowska.

Równolegle trwa konkurs dla młodszych uczniów – z klas trzecich szkoły podstawowej. W 12. edycji „Krakuska” (to na jego bazie powstał „Krakus” dla starszych klas) bierze udział 180 szkół. Również maluchy uczestniczą w aktywnych formach edukacji, takich jak lekcja muzealna, wycieczka po Krakowie i rodzinna gra terenowa. – Ponieważ w tym roku tematem są dawni obrońcy Krakowa i Wawelu, na lekcjach muzealnych dzieci uczyły się o pasowaniu na rycerzy, turniejach rycerskich i kodeksie rycerskim, a na wycieczce dowiedziały się, jak cechy rzemieślnicze opiekowały się basztami – opowiada Anna Burzyńska. – W trakcie gry rodzinnej dla finalistów i ich rodzin dzieci przeniosły się do średniowiecznego Krakowa, nękanego przez najazdy Tatarów. Zamieniły się w pomocników mistrza wynajętego przez Radę Miasta, któremu powierzono zadanie wzmocnienia obronności grodu. Tajemniczemu mistrzowi potrzebna była wiedza na temat aktualnego stanu elementów obronnych miasta, a dzieci miały mu pomóc w jej zdobyciu. Dostały instrukcje i zadania do wykonania, a niektóre polecenia były szyfrowane – dodaje. Gra terenowa miała pomóc uczestnikom przypomnieć i utrwalić wiadomości przed testem finałowym, który odbędzie się 5 kwietnia na Wawelu.

Zmagania uczniów zakończą się uroczystą galą wręczenia dyplomów i nagród: trzecioklasiści odbiorą je 27 kwietnia na Wawelu, a piąto- i szóstoklasiści – 8 czerwca, także na Zamku Królewskim. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w finałach!

Podziel się tą informacją: