Kraków ma nowe logo

Fot. Magiczny Kraków
Fot. Magiczny Kraków

Biały i niebieski – to barwy Krakowa, a także kolory nowego, odświeżonego logo naszego miasta. Logo Krakowa zostało zmienione po 20 latach od powstania pomarańczowego zarysu ulic odchodzących od Rynku Głównego z napisem „Cracovia”. W 2011 roku łacińską nazwę miasta zmieniono na polską. Nowe logo jest czytelne, jasne i precyzyjne określa markę Kraków.

Jak zaznaczył Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta, oczekiwania ze strony mieszkańców, klientów i osób kontaktujących się z miastem są takie, aby z jednej strony dbać o tradycję i ją kultywować, ale z drugiej strony – aby wychodzić w kierunku nowoczesności. – Ponieważ dotychczasowe logo uznaliśmy za bardzo dobry punkt wyjścia, postanowiliśmy w duchu wynikającym ze Strategii Promocji Miasta przyjętej przez RMK w grudniu 2016 roku, postanowiliśmy poprosić autorkę naszego logo o to, by zaproponowała jego unowocześnienie, modernizację. Zależy nam na tym, aby udało się uzyskać jasny, precyzyjny i prosty komunikat trafiający do wszystkich – chcemy, aby nowy znak w połączeniu z napisem był czytelny i jednoznacznie kojarzył się z miastem Kraków – dodał prezydent Andrzej Kulig.

Autorką modernizacji logo jest Dorota Kozak, która 20 lat temu wygrała konkurs na ówczesne logo Krakowa. Główne założenia modernizacji logo związane są ze zmianami, które cały czas trwają – zmieniają się miejsca eksponowania znaków graficznych, wszechobecne stało się używanie komputerów, smartfonów i aplikacji. To wszystko sprawiło, że nadszedł czas na wykonanie liftingu i unowocześnienie logo Krakowa. Prace nad nim trwały pół roku, prowadzone były próby zmiany znaku tak, aby mieszkańcy rozpoznawali i kojarzyli propozycję z Krakowem, ale w nowoczesnej linii podążającej z duchem czasu. Nowy symbol jest uproszczony, a nazwa „Kraków” została wyciągnięta poza symbol, co znacznie poprawiło jego czytelność. Sygnet, czyli sam znak przedstawiający ulice odchodzące od Rynku Głównego może być wykorzystywany bez dodatku nazwy „Kraków”, ponieważ w aplikacjach przestrzenią przeznaczoną na logo jest koło lub kwadrat, w który doskonale wpisuje się nowy znak graficzny Krakowa.

– Musimy być emocjonalni, poruszać umysły, zachęcać do podejmowania pozytywnej aktywności na rzecz naszego miasta. Nowy znak graficzny to pierwszy krok, kolejnym jest zbudowanie całego systemu identyfikacji wizualnej. Logo to narzędzie komunikacji, która musi być spójna. Dlatego nowe, jedno logo, czytelne i jasne będzie teraz obowiązujące dla wszystkich instytucji miejskich. Chcemy też wyróżnić się w przestrzeni miasta, pragniemy, aby nasze wydarzenia sygnowane były jednym znakiem jasno kojarzącym się z Krakowem. Już niedługo mieszkańcy i turyści będą mogli w przestrzeni miejskiej zobaczyć nowy system identyfikacji wizualnej. Pierwsze wydarzenie, które sygnowane jest odświeżonym logotypem to kampania budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – powiedziała Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Podziel się tą informacją: