“Etos Armii Krajowej w programach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa” – wykład

Etos Armii Krajowej www

9 marca (czwartek), godz. 12:00″Etos AK w programach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa” – wykład dr. Witolda Pronobisa

Żołnierze Armii Krajowej mieli znaczny udział w tworzenie Radia Wolna Europa. Prawie 70% współpracowników rozgłośni było wcześniej kurierami AK, więźniami i jeńcami obozów koncentracyjnych czy tzw. “oflagów”. Spory był udział uczestników powstania warszawskiego oraz uciekinierów z Polski po rozbiciu krajowej opozycji. Stąd widoczny jest ich wysiłek zmierzający do utrwalania w programach Radia Wolna Europa etosu Armii Krajowej i jej walki o niepodległość w okresie II wojny światowej. Celem ich pracy w RWE było m.in. utrzymanie w świadomości Polaków wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i tzw. „prolondyńskiej” konspiracji. W tym czasie propaganda komunistów w PRL dążyła do całkowitego wykreślenia AK w kart najnowszej historii.

Nieuświadamianym dzisiaj, nawet wśród historyków, dorobkiem RWE jest ogromna ilość audycji i wywiadów z żyjącymi wówczas i przebywającymi na zachodzie dowódcami Armii Krajowej, takimi m.in. jak gen.Tadeusz Bór-Komorowski (Komendant Główny AK i przywódca powstania warszawskiego), gen. Michal Karaszewicz-Tokarzewski (założyciel ZWZ), Antoni Chruściel (faktyczny dowódca całości sił powstańczych), płk. Kazimierz Iranek-Osmecki (emisariusz do kraju, cichociemny, szef Wywiadu AK) itd. Wielu akowców  było też etatowymi pracownikami RWE jak choćby Jan Nowak-Jezioranski, Tadeusz Żenczykowski, Tadeusz Chciuk-Celt, Edward Sokopp, Tadeusz Podgórski, Jan Krok-Paszkowski i wielu, wielu innych…

http://www.witoldpronobis.pl/

Podziel się tą informacją: