Obchody 171. rocznicy Powstania Krakowskiego, Stary Cmentarz Podgórski – 22.02.2017

Fot. Wojciech Pasiowiec
Fot. Wojciech Pasiowiec

W środę 22 lutego 2017 r. na Starym Cmentarzu Podgórskim odbyły się uroczystości 171 rocznicy Powstania Krakowskiego 1846 r. i zarazem śmierci jednego z jego przywódców, Edwarda Dembowskiego (1822-1846). Organizatorami – podobnie jak w latach ubiegłych było – Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z Małopolską Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Przy grobowcu Edwarda Dembowskiego licznie zgromadzili się przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, kultury, kombatanckich i społecznych. Nie zabrakło Wojska Polskiego, seniorów oraz licznie przybyłej młodzieży wraz z nauczycielami. Na Cmentarzu zebrało się ogółem blisko 200 osób. Fragmenty uroczystości zostały uwiecznione przez TVP Kraków, a powstały dzięki temu materiał, wyemitowano w trakcie Kroniki Krakowskiej w lokalnym paśmie TVP 3.

Uroczystości rozpoczęły się odegraniem sygnału wojskowego „Słuchajcie wszyscy” przez trębacza Krakowskiej Orkiestry Wojskowej. Po powitaniu gości nastąpiło okolicznościowe przemówienie Pana Kazimierza Barczyka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Modlitwę za uczestników Powstania Krakowskiego tradycyjnie poprowadził ojciec Jerzy Pająk ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie, kapelan środowisk patriotycznych i niepodległościowych. Ważnym punktem programu był występ artystyczny w wykonaniu najmłodszych uczestników zebrania publicznego, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie, które wykonały hymn szkolny. Jego tekst opowiadał o kolejach losów Edwarda Dembowskiego.

Po zakończeniu części artystycznej spotkania, nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów. W rytm wojskowych werbli do grobu Edwarda Dembowskiego, podeszło około 20 delegacji. Byli to m.in.: reprezentanci Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kazimierz Barczyk jako przedstawiciel władz Województwa Małopolskiego, Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego – Pan Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa – Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Rafał Ślęczka Zastępca Burmistrza Miasta Wieliczki ds. Społecznych, w imieniu Dyrektora Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – dr Michał Wenklar, Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, dr Marek Lasota – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fielodrfa „Nila”, delegacje Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Krakowa, Radni Dzielnicy XIII Kraków – Podgórze oraz nauczyciele i uczniowie Technikum im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce.

Po odegraniu „Ciszy”, obecni na miejscu przedstawiciele Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie dystrybuowali wśród zebranych materiały edukacyjne, związane z Powstaniem Krakowskim – kartki pocztowe z serii „Polskie Rocznice” oraz biało-czerwone chorągiewki, które młodzież umieszczała na mogile Edwarda Dembowskiego.

Kończąc, należy podkreślić znaczący udział młodzieży z placówek oświatowych Krakowa, Wieliczki i najbliższych okolic. W cmentarnej alei stanęło ponad 20 pocztów sztandarowych, w tym tylko dwa kombatanckie – Związku Inwalidów Wojennych RP z Krakowa i Koła Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich oddział w Krakowie. Pozostałe należały do szkół, m.in. do XXV LO i Gimnazjum nr 30 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Technikum im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, Szkoły Podstawowej nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. mjr Henryka Sucharskiego w Krakowie, Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Odona Bujwida w Krakowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Obecna była też klasa mundurowa XXV LO a także – pod opieką pedagogów – uczniowie Szkół Podstawowych 113 z Krakowa oraz Szkoły Podstawowej w Gaju a także Gimnazjów krakowskich: nr 53, 66, 74, 82 oraz Gimnazjum w Gaju.

Tekst: Artur Jachna
Zdjęcia: Wojciech Pasiowiec

Podziel się tą informacją: