Krakowskie kolokwium: Wolność czy anarchia? O fenomenie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

547ebe96a48e0_osize400x350q90h6ed7a1

21 lutego o godz. 18.00 zapraszamy do sali Miedzianej w Pałacu Krzysztofory na kolejne Krakowskie kolokwium. Tematem lutowego spotkania będzie Wolność czy anarchia? O fenomenie demokracji szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ustrój państwa polsko-litewskiego wyróżniał się na tle nowożytnych monarchii europejskich. Przywileje, uzyskane od królów polskich, umożliwiły szlachcie nabycie praw i swobód, którymi nie mogła się pochwalić żadna inna uprzywilejowana grupa społeczna. Stworzony został unikatowy ustrój oparty na wolności i równości szlachty. Jednak czy złe zrozumienie tych wartości nie spowodowało dążenia do osłabienia władzy królewskiej i państwa? Czy i kiedy nastąpiło zatarcie granicy między wolnością a anarchią? Polska demokracja szlachecka zniknęła wraz z zaborami, co niektórzy postrzegają jako karę za błędy ówczesnego „narodu politycznego”. A może wiele cech szlacheckiej wolności nadal w nas żyje?

Paneliści: prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. UJ Andrzej Kulig (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ryszard Legutko (Uniwersytet Jagielloński).

Moderator: Michał Niezabitowski, dyrektor MHK.

Podziel się tą informacją: