Wernisaż wystawy: “Kupując oczami. Reklama w przedwojennym Krakowie”

http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/kupujac-oczmi/wernisaz-kupujac.jpg
http://www.mhk.pl/images/upload/wystawy/wystawy_czasowe/kupujac-oczmi/wernisaz-kupujac.jpg

22 lutego o godz. 17.00 zapraszamy do Kamienicy Hipolitów na wernisaż wystawy Kupując oczami.Reklama w przedwojennym Krakowie.

Wystawa przybliża bogaty świat środków reklamowych stosowanych przez miejscowych przedsiębiorców w drugiej połowie XIX wieku i pierwszych dekadach wieku XX. Największą siłę oddziaływania na potencjalnych klientów w minionych dziesięcioleciach miały ogłoszenia zwane niegdyś inseratami, drukowane w prasie, w księgach adresowych i informatorach, poza tym katalogi oraz cenniki wydawane przez przedsiębiorstwa. Na wystawie nie zabraknie afiszy, plakatów i wywieszek, jak również całej gamy ulotek, druków firmowych, a nawet oznakowanego papieru pakunkowego. Zaprezentowana zostanie cała paleta opakowań reklamowych, takich jak np. bombonierki po czekoladkach czy puszki po herbacie i kawie, a nawet upominków reklamowych opatrzonych zastrzeżonym znakiem towarowym, promujących firmę.

Podziel się tą informacją: