„Anoda”, jeden z pokolenia „Kolumbów” – spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – Kraków, 15 lutego 2017

82-75821

Jan Rodowicz „Anoda” był harcerzem „Szarych Szeregów” i żołnierzem AK. Uczestniczył w głośnej akcji pod Arsenałem, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie, jak wielu byłych AK-owców, znalazł się na celowniku nowej władzy

Pod koniec 1948 r. został aresztowany i osadzony w areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Koszykowej – wkrótce okazało się, że jego aresztowanie jest fragmentem szerszej akcji MBP wymierzonej w weteranów Zgrupowania „Radosław”. „Anoda” zmarł w areszcie przy Koszykowej kilka dni po zatrzymaniu, a okoliczności jego śmierci do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. Śledztwem kierował mjr Wiktor Herer.

Zetknięcie się tych dwóch ludzi jest symbolicznym obrazem spotkania w Polsce po wojnie dwóch światów, dwóch formacji ideowych. Świat „Anody” to polska tradycja powstańczo-patriotyczna, świat Herera to tradycja Komunistycznej Partii Polski. Najwyraźniej, w porządku zaprowadzonym w Polsce po 1944 r. przez komunistów, nie było miejsca dla obu tych tradycji. Jak mocne są poszczególne hipotezy przyczyn śmierci „Anody”? Jakie znaczenie dla dziejów Polski przed i po 1989 r. miały losy takich ludzi jak Jan Rodowicz i takich jak Wiktor Herer? O tym chcemy rozmawiać w Bibliotece przy Rajskiej.

Zapraszamy na kolejne spotkanie do “Krakowskiej Lozy Historii Współczesnej”. Gośćmi dyskusji będą dr Przemysław Benken oraz dr Tomasz Łabuszewski, a rozmowę poprowadzi jak zawsze Roman Graczyk.

15 lutego 2017 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, godz. 18:00, sala 315 III piętro.

Podziel się tą informacją: