Dr Marcin Chorązki o procesach esesmanów z KL Auschwitz-Birkenau – Wiedeń, 26 stycznia 2017

pobrany-plik

26 stycznia w siedzibie Instytutu Polskiego w Wiedniu przy ulicy Am Gestade 7 odbyła się prelekcja dra Marcina Chorązkiego z OBEN IPN w Krakowie zatytułowana KL Auschwitz-Birkenau. Die Gründung, die Tätigkeit, die Befreiung und Prozesse nach der Zweiten Weltkrieg. Spotkanie zorganizował Instytut Polski w Wiedniu w 72. rocznicę opanowania przez Armię Czerwoną  niemieckiego obozu śmierci KL Auschwitz-Birkenau.

Dr Chorązki omówił politykę niemieckiego okupanta wobec polskich elit podczas II wojny światowej. Przedstawił genezę i sposób funkcjonowania obozu KL Auschwitz-Birkenau, ze szczególnym uwzględnieniem eksterminacji ludności żydowskiej oraz zbrodni popełnionych na przedstawicielach innych narodów. Kluczowym wątkiem wykładu były procesy  członków załogi SS w KL Auschwitz-Birkenau, w tym procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Prelegent podkreślił znaczenie polskich świadków dla procesów toczonych przeciwko tym zbrodniarzom we Frankfurcie nad Menem w latach sześćdziesiątych XX wieku oraz dla śledztwa prowadzonego przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie w latach 1974-1986. Dr Chorązki omówił również obecną działalność Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przede wszystkim na niwie ustalenia danych wszystkich sprawców – członków załogi SS w  KL Auschwitz-Birkenau a także upamiętnienia ich ofiar. Słuchaczy szczególnie zainteresowała informacja o stworzeniu bazy danych ponad 8,5 tysiąca funkcjonariuszy SS służących w tym niemieckim obozie zagłady.

W trakcie spotkania swoje wykłady poświęcone m. in. procesom zbrodniarzy nazistowskich pochodzenia austriackiego wygłosili dr Winfried R. Garscha z Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands oraz dr Gregor Holzinger, autor publikacji o austriackich SS-manach służących w KL Mauthausen-Gusen (Die zweite Reihe: Täterbiografien aus dem Konzentrationslager Mauthausen (Mauthausen-Studien)). Dopełnieniem programu spotkania była projekcja filmu „183 dni procesu oświęcimskiego, 1963-1965 we Frankfurcie” w reżyserii Janusza Koźmińskiego.

 

Podziel się tą informacją: