Pokaz nabytków 2016

Cegielnia, Wojciech Weiss, Kraków, 1893
Cegielnia, Wojciech Weiss, Kraków, 1893

14 lutego, o godz. 14.00 zapraszamy do sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory na Pokaz Nabytków 2016. W czasie pokazu Muzeum zaprezentuje najcenniejsze i najciekawsze muzealia kupione lub podarowane w 2016 roku. Wśród nich znajdują się obrazy, rysunki i rzeźby znanych artystów, fotografie stare i nowe, a także zegar oraz brakteaty.

Muzeum zaprezentuje publiczności najciekawsze muzealia kupione lub podarowane w 2016 roku. Wśród nich znajdują się obrazy, rysunki i rzeźby znanych artystów, fotografie stare i nowe, a także zegar oraz brakteaty.

Muzeum systematycznie powiększa zbiór obrazów Wojciecha Weissa (1875–1950). W tym roku wspomniana kolekcja powiększyła się o cztery obrazy olejne o tematyce krakowskiej. Pośród zakupionych obiektów warto wymienić także dokument z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dokument ten jest propozycją przedstawioną Komisji Kruszcowej objęcia zarządu fabryki przez Krzysztofa Szembeka, biskupa płockiego i stanowi dowód na intensywne poszukiwania górnicze oraz eksploatację złoża miedzianogórskiego, podjęte za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Wszystkie muzealia pozyskane w 2016 roku będzie można zobaczyć na wystawie prezentowanej w skrzydle zachodnim Pałacu Krzysztofory do 15 marca 2017 r.

Podziel się tą informacją: