„Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”.

Part_2

24 stycznia 2017 r., godz. 17.15 w Sali Miedzianej, w Pałacu Krzysztofory. W roku 120-lecia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszamy na wykład prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego, nestora polskiej mediewistyki „Początki chrystianizacji Krakowa i Polski południowej”, którego rozwinięciem jest tekst opublikowany w wydanym właśnie “Roczniku Krakowskim”. W szumie obchodów tzw. okrągłej rocznicy chrztu Polski (1050 lat) nikt lub prawie nikt nie pamięta, że Kraków, pozostający pod wpływami czeskimi, zetknął się z chrześcijaństwem wcześniej – i inną też to zetknięcie przybierało formę.

Z punktu widzenia historii Kościoła w Polsce wykład, a także opublikowany w “Roczniku Krakowskim” tekst, będą z pewnością niespodzianką. Dlatego też zachęcamy do wysłuchania wykładu i zapowiadającej się (ks. bp Grzegorz Ryś zapowiedział przybycie), bardzo ciekawej debaty – a może i sporu?

Zapraszamy raz jeszcze, informując jednocześnie, że zarówno „Rocznik Krakowski” ze wspomnianym tekstem prof. Jerzego Wyrozumskiego, jak i wiele innych znakomitych publikacji Towarzystwa będą dostępne w Sali Miedzianej (Kupferhaus) Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, na tyłach Pałacu Pod Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Zapraszamy serdecznie

Podziel się tą informacją: