Marek Lasota oficjalnie dyrektorem Muzeum AK

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na powołanie Marka Lasoty na stanowisko dyrektora Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie. Nowy dyrektor został wyłoniony w konkursie ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku.

Marek Lasota jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii. Od stycznia 2007 do sierpnia 2016 roku był dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Obecnie jest pełnomocnikiem prezesa IPN ds. kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi.

Działania, które zaproponował Marek Lasota w czasie postępowania konkursowego, to m.in.: wzmocnienie wizerunkowe tej placówki kulturalnej, jej rozwój nie tylko w aspekcie ekspozycyjno-muzealnym, ale również naukowo-badawczym. Celem Muzeum Armii Krajowej będzie funkcjonowanie jako ośrodek płynnie łączący działalność wystawienniczą z naukową i edukacyjną, a jednocześnie tworzący pewne środowisko, którego wspólnym celem będzie zgłębianie dziejów Armii Krajowej oraz popularyzacja wyników badań.

Marek Lasota ma również w planach działalność wydawniczą. Wśród zamierzeń wymienił także wzbogacenie wystawy stałej ze znacznie pogłębioną narracją. Zamierza szerzej współpracować z innymi muzeami oraz instytucjami o pokrewnej tematyce. Niewątpliwie interesującą jego propozycją jest zagospodarowanie w przyszłości fragmentu Fortu IVa Luneta Warszawska, który mógłby stać się oddziałem Muzeum.

Przypomnijmy: dyrektora Muzeum AK powołuje i odwołuje prezydent Krakowa w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Kandydata wyłonionego przez komisję konkursową zatwierdza Zarząd Województwa Małopolskiego.

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, wspólna instytucja kultury Województwa i Miasta, jest jedynym tego rodzaju miejscem w Polsce, które upowszechnia wiedzę o polskim państwie podziemnym i jego siłach zbrojnych.

Podziel się tą informacją: