Schrony będą wielką atrakcją Nowej Huty

Fot. Muzeum PRL-u
Fot. Muzeum PRL-u

Jeszcze tylko do 15 stycznia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie można obejrzeć wystawę pokazującą, jak za dwa lata wyglądać będzie trasa po nowohuckich schronach. Koncepcja ścieżki „Schrony Nowej Huty” powstała na zlecenie Muzeum PRL-u. W studium wykonalności projektu koszty jej realizacji oszacowano wstępnie na ponad 3 mln zł.

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty turystycznej Krakowa i promocję Nowej Huty. W tym roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa i wykonany zostanie pełny scenariusz wystawy wraz z projektem aranżacji po schronach – w budżecie Krakowa zapisano na ten cel 300 tys. zł. Właściwe prace, czyli m.in. remonty schronów, wymiana instalacji, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną przeprowadzone w 2018 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano na te działania 2 mln zł.

W latach 1952–1960 pod centrum Nowej Huty wybudowano ponad 250 schronów. Wiele z nich znajduje się w piwnicach bloków mieszkalnych, więc nie można ich udostępnić turystom, ale są też schrony usytuowane w obiektach użyteczności publicznej – część z nich zostanie otwarta dla zwiedzających.

Na początku 2015 r. Muzeum PRL-u rozpoczęło prace nad trasą turystyczną po nowohuckich schronach. W efekcie powstała wystawa „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”, którą można oglądać w piwnicach i schronie dawnego kina Światowid (os. Centrum E 1), gdzie mieści się muzeum.

Powstały również dwie koncepcje trasy – pierwsza umieszczała centrum administracyjno-informacyjne ścieżki w budynku na os. Szkolnym 22, a druga w budynkach administracyjnych kombinatu. Ze względu na możliwości realizacyjne wybrano pierwszy wariant i jesienią 2016 r. powstało dla niej studium wykonalności.

Plan zakłada, że w budynku na os. Szkolnym 22 znajdą się punkt obsługi ruchu turystycznego oraz dwie wystawy poświęcone schronom i dziejom Nowej Huty. Z tego miejsca turyści wyruszą na spacer do pozostałych punktów trasy, czyli m.in. schronów na os. Szkolnym i os. Krakowiaków. Punkty informacyjne zostaną zorganizowane także w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz w Muzeum PRL-u.

Od dwóch lat Muzeum PRL-u intensywnie promuje nowohuckie schrony. Co miesiąc odbywają się wydarzenia towarzyszące, m.in. wykłady i pokazy filmów instruktażowo-propagandowych Obrony Cywilnej, oprowadzania kuratorskie, a także piesze i rowerowe spacery po Nowej Hucie szlakiem budownictwa obronnego, połączone ze zwiedzaniem wystawy. W przestrzeni wystawy „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie” realizowane są też lekcje muzealne dla gimnazjów i liceów, poświęcone historii PRL-u i propagandzie.

Niedawno Muzeum PRL-u uruchomiło stronę internetową www.schronywnowejhucie.pl. Można na niej poczytać o historii nowohuckich schronów, zapoznać się z projektem trasy schronowej oraz śledzić aktualne wydarzenia związane z tą tematyką.

Podziel się tą informacją: