Włącz się w obchody rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego

Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie / cyfrowe.mnw.art.pl / domena publiczna
Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie / cyfrowe.mnw.art.pl / domena publiczna

W 2017 roku minie 110 lat od śmierci Stanisława Wyspiańskiego, poety, malarza, architekta Młodej Polski, nierozerwalnie związanego z Krakowem. Z tej okazji Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne związane z obchodami 110 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego”. Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2017 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych NAWIKUS dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl. Organizacje, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu mogą skorzystać z Punktu Obsługi NGO – NAWIKUS, w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój nr 3, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.30; w godzinach pracy UMK, tj. w godzinach od 8.00 do 15.30 możliwa jest pomoc techniczna przy wprowadzaniu ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem www.bip.krakow.pl.

Dorobek artystyczny Wyspiańskiego jest bardzo szeroki i obejmuje dzieła różnego typu: malarstwo (rysunki, szkicowniki, obrazy olejne, pastele) przedstawiające widoki Krakowa, portrety i autoportrety, rośliny, projekty witraży i malowideł, ilustracje; grafiki; projekty mebli i wnętrz; architektoniczny projekt zabudowy Wawelu; dramaty, wiersze i inne. Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 roku w Krakowie, w kamienicy przy ul. Krupniczej 26 w Krakowie. Mieszkał także m. in. przy ul. Kopernika 1, na Poselskiej 10, przy Placu Mariackim 9, przy ul. Krowoderskiej 79 gdzie mieszkał z rodziną oraz miał swoją pracownię, zmarł w 1907 roku prywatnej lecznicy mieszczącej się przy ul. Siemiradzkiego 9, gdzie aktualnie mieści się szpital ginekologiczno – położniczy. W przyszłym roku będziemy uroczyście obchodzić 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego artysty nazywanego także czwartym wieszczem polskim.

Podziel się tą informacją: