Zaprojektuj schody w Starym Podgórzu!

Fot. Wiesław Majka
Fot. Wiesław Majka

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy schodów (wraz z otoczeniem) pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego. Schody nie były remontowane od dawna, a ze względu na malowniczy zakątek, w którym się znajdują, mają szansę stać się prawdziwą ozdobą Starego Podgórza. Prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 r.

Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków (ZIKiT), a współorganizatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Nagroda II wynosi 7500 zł, a trzecia III – 5000 zł. Będą też przyznawane wyróżnienia o wartości 2500 zł. Ponadto laureat I nagrody zostanie zaproszony przez zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej.

Zgłoszone koncepcje oceni sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący Michał Szymanowski – SARP Kraków, Paweł Wieczorek (SARP Kraków), Maciej Kowalczyk (SARP Warszawa), Grażyna Fijałkowska (Radna Miasta Krakowa), Jacek Bednarz (Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Stare Podgórze), Piotr Pakaszewski (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Piotr Chuchacz (MPOIA Kraków, SARP Kraków).

„Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym Starego Podgórza. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej, wysokiej jakości zaprojektowanej z poszanowaniem kontekstu przestrzennego oraz wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i stosowanych rozwiązań materiałowych” – czytamy w regulaminie konkursu. Regulamin i wraz załącznikami można znaleźć TUTAJ oraz na stronie www.sarp.krakow.pl

Ważne terminy:

Pytania do regulaminu konkursu można zgłaszać do 13 stycznia 2017 roku. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane 20 stycznia 2017 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 27 stycznia 2017 roku o godz.15. Natomiast prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 roku do godz. 15.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane są na 7 kwietnia 2017 roku. Natomiast zaproszenie autorów pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przewidziane jest w II kwartale 2017 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Podziel się tą informacją: