Konkurs Historyczny “Czy znasz Kraków ?”

plakat-czy-znasz-krakow-1-page-001

Pierwszy Konkurs Historyczny „Czy znasz Kraków ?” odbył się w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana). Pierwszy temat dotyczył historii Ziemi Małopolskiej, a kolejne dotyczyły dziejów i sztuki Krakowa. Od roku 1966 konkurs obejmował następującą tematykę: Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII–XX- wieczny. Konkurs był adresowany do młodzieży szkół średnich, z Krakowa i województwa krakowskiego.

Od 1997 r. honorowy patronat nad tym najstarszym o Krakowie konkursem objęła Rada Miasta Krakowa (ponowiony w 2002 r. i trwający nadal).W latach 2000, 2002, 2004, 2007 i 2010 odbyło się pięć specjalnych edycji konkursu dla młodzieży polonijnej z Europy i USA. Dotychczas gościliśmy w Krakowie młodzież z Białorusi, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Rosji, USA i Węgier. Konkurs Historyczny dla młodzieży polonijnej miał na celu promocję naszego miasta, naszego kraju, naszej historii.

Organizatorzy konkursu mają głębokie przeświadczenie o konieczności kontynuacji tego projektu, ponieważ uczestnicy prezentują wysoki poziom wiedzy, cieszy się on dużym zainteresowaniem, tematyka konkursu jest jednym z elementów edukacji regionalnej, wzmacniającej poczucie tożsamości narodowej.

Wyciąg z Regulaminu Konkursu Historycznego „Czy znasz Kraków ?” edycja 2016/17 pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa.

„Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika”

Organizatorzy:  

  • Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, 
  • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Uczestnicy:

  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów z Krakowa i Małopolski.

Terminarz konkursu:

  • grudzień 2016 r. – rozesłanie regulaminów do szkół, umieszczenie regulaminu wraz z załącznikami na stronie internetowej www.cmjordan.krakow.plwww.mhk.pl.
  • styczeń 2017r. – maj 2017r.- wykłady w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 (Pałac Krzysztofory).
  • maj 2017r. – eliminacje międzyszkolne, w wyniku których do finału przechodzi 10 osób
  • maj 2017r. – finał konkursu
  • czerwiec 2017r. – wręczenie nagród podczas sesji Rady Miasta Krakowa

Nagrody:

Finaliści otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Poza nagrodami rzeczowymi dla zwycięzców konkursu przewidzianych w niniejszym Regulaminie, uczestnik, który uzyskał najlepszy wynik w finale i będzie uczniem klasy maturalnej w roku szkolnym 2017/2018, ma prawo wziąć udział w finale XXII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnictwo jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia Organizatorowi – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu chęci wzięcia udziału w finale i spełnienie wszystkich wymogów Regulaminu XXII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Nagrodami przewidzianymi dla finalistów są miejsca na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Koordynator Konkursu: Anna Sęk

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie, ul. Krupnicza 38

tel. 12 / 307 14 05, e-mail: asek@cmjordan.krakow.pl

Załączniki:

 

regulamin-konkursu-czy-znasz-krakow-2016

karta-zgloszenia-konkursu-czy-znasz-krakow

zgoda-rodzicow-opiekunow-konkursu-czy-znasz-krakow

lista-lektur-czy-znasz-krakow

harmonogram-wykladow-czy-znasz-krakow-2016

 

Podziel się tą informacją: