Schrony Nowej Huty

m

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Muzeum PRL-u zapraszają na wystawę prezentującą projekt trasy po schronach nowohuckich pn. Schrony Nowej Huty.

Na początku 2015 roku Muzeum PRL-u otrzymało zadanie podjęcia wstępnych prac na rzecz trasy turystycznej po nowohuckich schronach. Ich efektami są m.in.: wystawa Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie, którą można oglądać w piwnicach i schronie dawnego kina Światowid (os. Centrum E 1), które jest siedzibą Muzeum oraz projekt trasy. Jego twórcy projektu zaproponowali dwa alternatywne rozwiązania. Podczas wernisażu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej o planowanej trasie opowiedzą  jej pomysłodawca Tomasz Urynowicz oraz współtwórca projektu Tomasz Mierzwa.

Pierwsze obejmuje stworzenie trasy z centrum w budynku na os. Szkolnym 22, z którego wyprowadzi się jeszcze w tym roku nowohucka filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. W tym miejscu znalazłoby się centrum administracyjne-informacyjne trasy, dwie wystawy – poświęcone schronom oraz dziejom Nowej Huty, z niego też wyruszałyby wycieczki do pozostałych punktów, rozmieszczonych m.in. na os. Szkolnym i Krakowiaków. Punkty informacyjno-recepcyjne znajdowałyby się też w nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz w Muzeum PRL-u.

Druga wersja obejmuje utworzenie rodzaju muzeum w oparciu o schrony znajdujące się pod budynkami „S” i „Z” dawnego centrum administracyjnego kombinatu. Obiekty te uwzględniono jako miejsca potencjalnych wycieczek również w pierwszej wersji projektu.

Z uwagi na możliwości realizacyjne (przyszłość budynków dawnego centrum administracyjnego nie została rozstrzygnięta, trudno też określić termin podjęcia ostatecznych decyzji w tej sprawie) oraz fakt, że utworzenie muzeum nie spełniłoby zakładanej w projekcie funkcji ożywienia turystycznego najstarszej części Nowej Huty (wycieczki przyjeżdżałyby pod kombinat, a po zwiedzeniu ruszały w kierunku centrum Krakowa, Wieliczki lub obozu Auschwitz, omijając najstarszą część dzielnicy), po analizie obu zaproponowanych wersji, postanowiono przygotować studium wykonalności dla pierwszego rozwiązania. Jest ono obecnie na etapie ostatnich poprawek i uzupełnień.

Równolegle z pracami nad studium Muzeum PRL-u realizuje działania promujące tematykę schronów nowohuckich. Odbywające się w cyklu comiesięcznym wydarzenia towarzyszące mają różnorodne formy: są to połączone z wykładami pokazy filmów instruktażowo-propagandowych Obrony Cywilnej, oprowadzania kuratorskie po wystawy, a także piesze i rowerowe spacery po Nowej Hucie szlakiem budownictwa obronnego, połączone ze zwiedzaniem wystawy. W przestrzeni wystawy Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie realizowane są również lekcje muzealne dla gimnazjów i liceów realizowane, poświęcone historii PRL-u i propagandzie.

Podziel się tą informacją: