Konkurs dla miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego

4

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. Główną nagrodą jest atrakcyjny wyjazd zagraniczny w ramach jednego z projektów wakacyjnych Centrum Młodzieży. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2017 r. przesyłają ją do organizatora.

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród najmłodszego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu w wolnej Polsce. Konkurs służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Celem organizatorów jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego. Uczestnicy konkursu doskonalą umiejętność pracy z tekstami literackimi, uczą się zdobywania, porządkowania i selekcji materiałów.

W I etapie uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2017 r. przesyłają ją – w wersji drukowanej, w trzech egzemplarzach – do organizatora (na adres: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków, z dopiskiem “Jacek Kaczmarski”). Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie do kolejnego etapu w Krakowie.

Uczestnicy mają w tym roku do wyboru następujące tematy:

1. Z dziećmi nic nie wyszło – jedno się speszyło/ Drugie swą kokardkę czerwoną zgubiło – dowcip, śmiech i parodia jako artystyczne narzędzia Jacka Kaczmarskiego.
2. Czy jestem Sarą, czy gram Sarę? – wizerunki kobiet i ich rola w utworach Jacka Kaczmarskiego.
3. Ale moja ze Stwórcą rozmowa/Jak Syn Jego – do drzewa przybita! – podmiot liryczny wierszy Jacka Kaczmarskiego w budowaniu relacji z Bogiem.
4. Ręce wasze w śmierci po łokcie – ruiny, pobojowiska i popioły – materialne ślady przeszłości i ich znaczenie w liryce Jacka Kaczmarskiego.
5. A ty siej. A nuż coś wyrośnie – dezyderata, czyli rola liryki inwokacyjnej w twórczości Jacka Kaczmarskiego.

W pracy konkursowej należy powołać się na minimum cztery utwory Jacka Kaczmarskiego. Wartością dodaną będzie odniesienie się autora do form językowych istotnych dla interpretacji utworów. Autorzy wyróżnionych prac będą ich publicznie bronić, a już w samym finale – jedynie najlepsi z najlepszych – będą analizować, interpretować oraz odpowiadać na pytania dotyczące życia i twórczości poety.

Kontakt z koordynatorem konkursu, szczegółowe informacje o konkursie: Jolanta Szczucka-Buś, tel. 12 430 00 15 wew. 243, e-mail: jszczucka@cmjordan.krakow.pl

Podziel się tą informacją: