Książki IPN dla więziennych bibliotek – Kraków, 22 listopada 2016

Książki IPN dla więziennych bibliotek. Fot.por. Sz. Kalisz
Książki IPN dla więziennych bibliotek. Fot.por. Sz. Kalisz

22 listopada dyrektor OIPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał przekazał Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej ppłk. Włodzimierzowi Więckowskiemu ponad 1500 książek o historii najnowszej. Przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej woluminy wzbogacą więzienne biblioteki

.

Książki o tematyce związanej z historią XX wieku trafią do 11 zakładów karnych i aresztów śledczych z okręgu krakowskiego Służby Więziennej i samego OISW w Krakowie. Będą z nich korzystać funkcjonariusze Służby Więziennej, pracownicy więziennictwa oraz osoby pozbawione wolności.

Akcja przekazania książek jest częścią kilkuletniej, stałej współpracy między krakowskim Oddziałem IPN a Okręgowym Inspektoratem Służby więziennej w Krakowie. Owocem tej działalności jest m.in. wystawa prezentowana w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie pod nazwą „Monte. Kronika Terroru”, wspólne przygotowywanie uroczystości o charakterze patriotycznym czy spotkania z zakresu edukacji historycznej i obywatelskiej pracowników IPN z osobami pozbawionymi wolności, które odbywają się w więzieniach na terenie więzień.

Podziel się tą informacją: