Zgłoszenia do udziału w konferencji inaguracyjnej projektu edukacyjnego “Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa’ – Kraków, 21 listopada 2016

http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/37270,Zgloszenia-do-udzialu-w-konferencji-inaguracyjnej-projektu-edukacyjnego-quotBog-.html
http://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/37270,Zgloszenia-do-udzialu-w-konferencji-inaguracyjnej-projektu-edukacyjnego-quotBog-.html

Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów na konferencję inauguracyjną projektu edukacyjnego “Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”.

W roku szkolnym 2016/2017 Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie Wrocławiu, Warszawie oraz Delegatury w Bydgoszczy i Kielcach współorganizują ponadregionalny projekt edukacyjny, którego tematem będzie etos polskiego ziemiaństwa, środowiska współtworzącego elitę polskiego społeczeństwa do zakończenia II wojny światowej.

Celem projektu, którego zwieńczeniem będzie trzyetapowy konkurs historyczny, jest krzewienie w młodzieży podstawowych wartości przyświecających polskim elitom społecznym w XX wieku. Pragniemy również poprzez zaangażowanie nauczycieli i uczniów podkreślić aktualność wartości ziemiańskich we współczesnym życiu publicznym i rodzinnym Polaków. W ramach projektu odbędą się konferencje naukowo-edukacyjne, warsztaty, spotkania ze świadkami a także objazdy naukowe do miejsc związanych z ziemiaństwem w poszczególnych regionach.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada w Centrum Konferencyjnym w Hotelu Polskim pod Białym Orłem, Kraków, ul. Pijarska 17.

Konferencję poprowadzi Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kraków, Rafał Slaski. Program przedstawia się następująco:

10.00 – uroczyste otwarcie konferencji z udziałem Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, dr. hab. Filipa Musiała

10.10 – dr Wojciech Frazik (OBEN IPN w Krakowie), „>>W ciężkich chwilach nigdy nie zawiedzie<<. Helena Żurowska 1905-1949”.

10.30 – ks. dr hab. Szymon Fedorowicz (PTZ Oddział Kraków), „Rodowody etosu ziemiańskiego”.

11.00 – przerwa kawowa

11.30 – Spotkanie z Barbarą Kleszczyńską, poprowadzi dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie)

12.15 – projekcja filmu dokumentalnego „Portret Damy. Karolina Lanckorońska” (reż. Paweł Woldan)

13.15 – zakończenie konferencji

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy koordynatora projektu, dr. Marcina Chorązkiego: marcin.chorazki@ipn.gov.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania miejsc (150 osób) lub do piątku, 18 listopada. Wszelkie informacje można zasięgnąć u organizatorów pod następującymi numerami telefonów:

Rafał Slaski (PTZ Oddział Kraków) – 693 539 460

Dr Marcin Chorązki (OBEN IPN w Krakowie) – 666 010 647

Podziel się tą informacją: