Weź udział w turnieju recytatorskim im. Andrzeja Bursy

2

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie zaprasza do udziału w Małopolskim Turnieju Recytatorskim poezji współczesnej. Mogą w nim brać udziału uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania pełnoletni recytatorzy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia. Zgłoszenia do 20 listopada.


Uczestnicy przygotowują dowolnie wybrany 1 utwór poetycki lub fragment prozy Andrzeja Bursy i drugi tekst wyłącznie poetycki z dorobku autorów pokolenia poety i późniejszych. Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
Zgłoszenia do 20 listopada. Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie MDK.

Małopolski Turniej Recytatorski im. Andrzeja Bursy jest organizowany od 1991 roku, adresowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. Od 2009 roku mogą w nim wziąć udział także osoby dorosłe, bez względu na miejsce zamieszkania.

Celem konkursu jest przybliżenie twórczości poety oraz upowszechnianie poszukiwań w dziedzinie interpretacji poezji współczesnej. Tradycją jest, że na finał turnieju zapraszani są przyjaciele i rodzina poety. Oni też, spośród wszystkich nagrodzonych, wybierają najlepiej interpretującego poezję Andrzeja Bursy (niezależnie od werdyktu oficjalnego jury), któremu przyznają nagrodę w postaci rzeźby Ludwiki Szemioth–Bursowej – żony poety, byłej wykładowczyni krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Podziel się tą informacją: