Spotkanie kombatantów w muzeum AK

Kombatanci polskiego państwa podziemnego zebrali się w muzeum Armii Krajowej dnia 2 września o godzinie 13:00 na uroczystym spotkaniu z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powołania Służby Zwycięstwu Polski.

Spotkanie kombatantów odbyło się w reprezentacyjnym holu muzeum AK gdzie na zebranych weteranów i gości oprócz wygodnych miejsc siedzących czekał poczęstunek. Uroczyste zebranie rozpoczął hymn państwowy po którym nastąpiła część przemówień prelegentów oraz zaproszonych gości i przedstawicieli władz samorządowych. Stronę rządową reprezentował szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, iż bez poświecenia i ofiary jaką z samych siebie złożyli kombatanci nie powstałoby pokolenie ludzi Solidarności. Zebrani mówcy zwracali uwagę na problemy z jakimi musi zmagać się współczesna Polska w kwestii prowadzonej polityki historycznej. Kolejny raz środowisko kombatanckie wyraziło sprzeciw wobec przypisywania odpowiedzialności za wybuch wojny stronie polskiej oraz używania określeń  “polskie obozy zagłady”. Na spotkaniu był również obecny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz który odmówił modlitwę w intencji wszystkich poległych.

Spotkanie zakończyła część artystyczna uświetniona występem chóru Mariańskiego oraz piosenkarki brytyjskiej polskiego pochodzenia Katy Carr. Wspólny śpiew patriotycznych pieśni był wzruszającym momentem dla wielu kombatantów którzy nie ukrywali swoich łez.

Podziel się tą informacją: