Tajemnicza „Zetka”. Co kryje się w zbiorze zastrzeżonym krakowskiego IPN? – Kraków, 29 marca 2017

82-78543

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”. Będzie ono poświęcone zasobowi krakowskiego Archiwum IPN w przededniu zakończenia procesu likwidacji zbioru zastrzeżonego.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 2016 roku założyła likwidację zbioru zastrzeżonego okresie do czerwca 2017 roku, ale Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zapowiedziało zakończenie likwidacji zbioru do 31 marca.

Jaka była skala objęcia zastrzeżeniem materiałów zgromadzonych w zasobie krakowskiego Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej? Jakie rodzaje dokumentów objęto zastrzeżeniem? Czy likwidacja zbioru zastrzeżonego rzeczywiście oznacza swobodny dostęp do znajdujących się w nim dotychczas dokumentów?

Na te i wiele innych pytań dotyczących zasobu krakowskiego Oddziału IPN odpowiedzą Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum oraz Iwona Dziuba, kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów w krakowskim Oddziałowym Archiwum.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dokumenty, do których dostęp był dotąd ściśle reglamentowany.

Zbiór zastrzeżony został utworzony wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2005 roku, że ograniczenie dostępu do niego podyktowane jest względem o dobro wspólne i bezpieczeństwo, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jego istnienie prowokowało jednak do zadawania pytań o to, na ile i czy w ogóle możliwa była realizacja misji Instytutu Pamięci Narodowej, który – jak zapisano w preambule do ustawy uchwalonej 18 grudnia 1998 roku – utworzono w przekonaniu, „że żadne bezprawne działania państwa wobec obywateli nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu”.

29 marca 2017 r., godz. 18.00, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul. Dunajewskiego 8.