Tajemnicza „Zetka”. Co kryje się w zbiorze zastrzeżonym krakowskiego IPN? – Kraków, 29 marca 2017

82-78543

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”. Będzie ono poświęcone zasobowi krakowskiego Archiwum IPN w przededniu zakończenia procesu likwidacji zbioru zastrzeżonego.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej z 2016 roku założyła likwidację zbioru zastrzeżonego okresie do czerwca 2017 roku, ale Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zapowiedziało zakończenie likwidacji zbioru do 31 marca.

Jaka była skala objęcia zastrzeżeniem materiałów zgromadzonych w zasobie krakowskiego Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej? Jakie rodzaje dokumentów objęto zastrzeżeniem? Czy likwidacja zbioru zastrzeżonego rzeczywiście oznacza swobodny dostęp do znajdujących się w nim dotychczas dokumentów?

Na te i wiele innych pytań dotyczących zasobu krakowskiego Oddziału IPN odpowiedzą Rafał Dyrcz, naczelnik Oddziałowego Archiwum oraz Iwona Dziuba, kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów w krakowskim Oddziałowym Archiwum.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną dokumenty, do których dostęp był dotąd ściśle reglamentowany.

Zbiór zastrzeżony został utworzony wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2005 roku, że ograniczenie dostępu do niego podyktowane jest względem o dobro wspólne i bezpieczeństwo, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Jego istnienie prowokowało jednak do zadawania pytań o to, na ile i czy w ogóle możliwa była realizacja misji Instytutu Pamięci Narodowej, który – jak zapisano w preambule do ustawy uchwalonej 18 grudnia 1998 roku – utworzono w przekonaniu, „że żadne bezprawne działania państwa wobec obywateli nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu”.

29 marca 2017 r., godz. 18.00, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul. Dunajewskiego 8.

Podziel się tą informacją: