O NAS

logp_patriotkrak

17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. W myśl tej uchwały koordynatorem realizacji projektu stał się Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Zasadniczym celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół krakowskich, praktykowanie pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty i szacunku dla przeszłych pokoleń. W ramach programu realizowane są m.in. następujące projekty:

 • „Młodzież pamięta” z „Tramwajem Patriotycznym” z okazji rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • Parada Szkolnych Patronów
 • Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II (Kraków–Skawina–Kalwaria Zebrzydowska–Wadowice–Kraków)
 • Bohaterowie naszej przeszłości – cykl spotkań z filmem historycznym
 • Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Historyczny Szlak Pamięci
 • Lotny Uniwersytet Historyczny
 • Krakowski Portal Edukacji Historycznej – www.patriotycznykrakow.pl
 • Konkurs historyczny “Czy znasz Kraków?”
 • Cykl wydawniczy “Polskie Rocznice”
 • Strażnicy Pamięci

24 kwietnia 2013 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LXXII/1061/13 w sprawie objęcia przez Radę Miasta honorowego patronatu nad projektem “Strażnicy pamięci”stanowiącym część programu “Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Znaczenie przedsięwzięcia zostało także docenione przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który w 2014 roku objął go swoim patronatem.

Celem projektu jest m.in opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta informacji na temat patronów ulic. W zamyśle pomysłodawców jego realizacja powinna odbywać się w ścisłym porozumieniu szkół z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umocni proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn, jakimi są dzielnice. Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także, wydawane w ramach projektu Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, zawierające oprócz popularnych utworów , dzielnicowe wkładki tematyczne.

29 czerwca 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLVIII/867/16. na mocy której utworzono Filię Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana pod nazwą Ośrodek Edukacji Obywatelskiej. Siedziba pracowni mieści się obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Topolowej 22 w Krakowie.

Pracownicy Ośrodka Edukacji Obywatelskiej :

 • Mariusz Cupiał-kierownik ośrodka i koordynator programu
 • Anna Sęk
 • Mariusz Jabłoński
 • Katarzyna Kędra
 • Artur Jachna
 • Wojciech Pasiowiec

KONTAKT:

OŚRODEK EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, ul. Topolowa 22, I piętro, pok. 20.