Historia

Historia działalności Ośrodka Edukacji Obywatelskiej na polu edukacji patriotycznej w Krakowie liczy już blisko 20 lat. Początkowo funkcjonowaliśmy  w ramach Śródmiejskiego Ośrodka Kultury pod nazwą Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej na ulicy Sebastiana 24. Poniższy folder informacyjny wydany pod koniec 2003 roku, przedstawia początki naszej pracy oraz realizowane formy.

 

 

 

 

 

 

 

Pod nazwą Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ośrodek funkcjonował w Śródmiejskim Centrum Kultury do sierpnia 2006 roku. Od września rozpoczęliśmy działalność w ramach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana jako Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej (początkowo przy ulicy Helclów 23a, a później Krupniczej 38).

Dnia 29 czerwca 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLVIII/867/16. na mocy której utworzono Filię Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana pod nazwą Ośrodek Edukacji Obywatelskiej. W myśl uchwały siedzibą ośrodka stała się Szkoła Podstawowa nr 3  przy ulicy Topolowej 22 w Krakowie.