Akt donacji kolekcji sztuki Teresy i Andrzeja Starmachów dla krakowskich muzeów podpisany

W poniedziałek, 26 lutego, o godz. 12.00 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyło się uroczyste podpisanie aktu donacji kolekcji sztuki współczesnej Teresy i Andrzeja Starmachów dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie. To największy po 1989 r. dar przekazany do publicznych zbiorów.

Kolekcjonować sztukę Teresa i Andrzej Starmachowie zaczęli w latach 70. XX wieku – dziś, pół wieku później, są właścicielami jednej z najważniejszych polskich galerii komercyjnych, a w ich zbiorach znajdują się prace fundamentalne dla sztuki polskiej II połowy XX w. W 2023 r. zdecydowali się na wyjątkowy krok, o skali bezprecedensowej w historii polskiego muzealnictwa po 1989 r.: część swojej kolekcji przekazują jako dar Krakowowi. Prace autorstwa 26 artystów i artystek trafią do zbiorów dwóch miejskich instytucji – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i Muzeum Fotografii w Krakowie.

Uroczyste podpisanie aktu donacji odbyło się w poniedziałek, 26 lutego, o godz. 12.00 we foyer sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego. Wzięli w nim udział donatorzy – Teresa i Andrzej Starmachowie, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektorzy obu obdarowanych instytucji – Maria Anna Potocka z MOCAK-u oraz Marek Świca z MuFo.

Przekazując część zbiorów do instytucji publicznych, nie stawiając jednocześnie wymagań dotyczących sposobu ich ekspozycji (w analogicznych sytuacjach darczyńcy często zobowiązują instytucje do prezentowania prac w określonym wymiarze czasowym oraz formie prezentacji), Teresa i Andrzej Starmachowie podjęli wyjątkową decyzję. Dzięki ich hojności, krakowskie instytucje – a co za tym idzie również publiczność, zyskają dostęp do prac, które staną się dobrem wspólnym.

Historia zna przypadki przekazywania dzieł przez prywatnych kolekcjonerów do publicznej instytucji, a jednak szukając w polskiej historii sztuki daru podobnej rangi, musimy się cofnąć o ponad 100 lat! W 1920 roku Feliks „Manggha” Jasieński przekazał swoją kolekcję sztuki Muzeum Narodowemu w Krakowie, obejmującą zarówno imponujące zbiory sztuki Dalekiego Wschodu, jak i dzieła współczesnych Jasieńskiemu artystów: Stanisława Wyspiańskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Jacka Malczewskiego. W darze Teresy i Andrzeja Starmachów, podobnie jak w tym pochodzącym od Jasieńskiego, znajdują się  prace o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej kultury.

A już od czwartku, 29 lutego, dar będą mogli podziwiać wszyscy miłośnicy sztuki – „Daj mi wszystko. Wystawa daru Teresy i Andrzeja Starmach dla muzeów krakowskich” zostanie otwarta w zmodernizowanym budynku Bunkra Sztuki.

Artyści, których dzieła zostały przekazane MOCAK-owi:

Magdalena Abakanowicz, Mirosław Bałka, Marek Chlanda, Marta Deskur, Stanisław Dróżdż, Władysław Hasior, Julian Jończyk, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Piotr Lutyński, Marzena Nowak, Jerzy Nowosielski, Jadwiga Sawicka, Mikołaj Smoczyński, Grzegorz Sztwiertnia

Artyści, których dzieła zostały przekazane MuFo:

Tomasz Ciecierski, Marta Deskur, Piotr Jaros, Andrzej Lachowicz, Przemysław Pokrycki, Robert Rumas, Jadwiga Sawicka, Jacek Maria Stokłosa, Jan Tarasin, Andrzej Wełmiński, Krzysztof Zieliński

Fot. Dorota Marta, MuFo

Podziel się tą informacją: