Uroczystości z okazji 82. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową – Kraków, 14 lutego 2024

Oddział IPN w Krakowie, wojewoda małopolski i Małopolski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej zapraszają na uroczystości wojewódzkie z okazji 82. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, które odbędą się 14 lutego 2024 r. o godz. 10 pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. J. Matejki w Krakowie.

14 lutego 1942 r. do gen. Stefana Roweckiego „Grota” dotarła z Londynu depesza, w której Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski rozkazywał:

  • Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią Armię Krajową podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy.
  • Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową było symboliczne. Chodziło o pokazanie, że istnieją trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS (gen. Andersa) oraz Armia Krajowa. I właśnie ta ostatnia prowadziła wówczas najbardziej intensywną walkę zbrojną.

Zmiana nazwy miała ponadto ułatwić proces scalenia wszystkich konspiracyjnych sił zbrojnych w Polsce, tworzonych od 1939 r. przez ugrupowania polityczne, organizacje społeczne i samych żołnierzy Wojska Polskiego. I tak w latach 1942–1943 dowództwu AK zostały podporządkowane największe organizacje zbrojne uznające Rząd RP na Uchodźstwie: Narodowa Organizacja Wojskowa (siła zbrojna Stronnictwa Narodowego) i Bataliony Chłopskie (Stronnictwo Ludowe). Podporządkowały się także mniejsze organizacje, a liczba zaprzysiężonych żołnierzy AK przekroczyła wkrótce 300 tysięcy. Poza Armią Krajową pozostał niewielki odłam Narodowych Sił Zbrojnych.

Tekst: IPN Kraków

 

Podziel się tą informacją: