Weź udział w X jubileuszowym konkursie na najpiękniejsze drzewko emausowe

2024 roku mija dziesięć lat od momentu, kiedy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa po raz pierwszy zaprosiło do udziału w konkursie na najpiękniejsze drzewko emausowe. Muzeum zaprasza do udziału w jubileuszowej edycji konkursu organizowanej w formule tradycyjnej oraz online.

– Dziesięć lat temu z pewną obawą oczekiwaliśmy na pierwsze prace, nie wiedząc, czy nasz pomysł spotka się z Państwa zainteresowaniem. Jednak szeroki odzew, a przede wszystkim kreatywność twórców przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Bogactwo form, materiałów, technik oraz dodatkowych znaczeń zawieranych w zgłaszanych do konkursu pracach z roku na rok zaskakiwała nas coraz bardziej – czytamy na stronie Muzeum Krakowa w komunikacie zachęcającym do udziału w jubileuszowej edycji konkursu.

Wzrastała nie tylko liczba przynoszonych na konkurs drzewek, ale przede wszystkim, jakość ich wykonania, zaangażowanie w ich tworzenie nie tylko twórców indywidualnych, ale również grup dzieci i dorosłych oraz całych rodzin. Konkurs przekroczył także granice Krakowa, angażując twórców z bliższych i dalszych okolic miasta, a dzięki swojej internetowej odsłonie, wprowadzonej w czasie pandemii równolegle do konkursu głównego, mogliśmy podziwiać prace powstające w odległych miejscach Polski, a nawet za granicą.

Zasady konkursu

Drzewko emausowe nawiązuje do tradycyjnych drzewek życia, które można było znaleźć na straganach. Składało się ono z gniazda z figurkami piskląt lub figurki ptaka osadzonego na ozdobionym listkami kiju i zwykle wykonane było z drewna. Zabawka ta posiadała bogatą symbolikę związaną z dawnymi obrzędami i zwyczajami mieszkańców podkrakowskich wsi, a tradycja wykonywania tej ozdoby sięga swymi korzeniami czasów przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono, że dusze zmarłych powracają na ziemię pod postacią ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew. Drzewko oznaczało również budzenie się przyrody do życia. Do tej symboliki powinno nawiązywać zgłaszane na konkurs drzewko, wykonane w dowolnej formie przestrzennej, dowolnej wielkości, za pomocą dowolnej techniki oraz materiałów. Jury oceniać będzie zgodność z symboliką drzewka życia, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalne ujęcie tematu, pomysłowość, jakość wykonania, samodzielność oraz kompozycję.

Konkursowe kategorie:

  • drzewka dziecięce – wiek uczestnika do ukończenia 12 roku życia (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem, że wszyscy twórcy muszą mieć poniżej 12 lat)
  • drzewka młodzieżowe – wiek uczestnika od 12 lat do ukończenia 18 lat (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem, że wszyscy twórcy muszą mieć od 12 do 18 lat)
  • drzewka dorosłych – wiek uczestnika powyżej 18 lat (od 1 do 3 współautorów, np. rodzeństwo, znajomi, z zastrzeżeniem, że wszyscy twórcy muszą mieć powyżej 18 lat)
  • drzewka rodzinne i zespołowe/grupowe instytucjonalne dziecięce (rodzinne tzn. przynajmniej jedna osoba poniżej 12 lat i przynajmniej jedna osoba powyżej 12 lat, zespołowe dziecięce tzn., co najmniej 4 autorów poniżej 12 lat, grupowe instytucjonalne dziecięce tzn. co najmniej 4 autorów poniżej 12 lat reprezentujących instytucję: szkołę, przedszkole, dom kultury itp.)
  • drzewka zespołowe/grupowe instytucjonalne (zespołowe tzn., co najmniej 4 autorów powyżej 12 lat, grupowe instytucjonalne tzn., co najmniej 4 autorów powyżej 12 lat reprezentujących instytucję: szkołę, dom kultury, stowarzyszenie, dom pomocy itp.)
  • można spróbować swoich sił również w kategorii tradycyjne drzewko życia, bez kategorii wiekowej i liczby autorów – kryteria w tej kategorii związane są z zastosowaną techniką i materiałem: powinno być rzeźbione w drewnie, malowane, z figurką ptaka na sprężynce.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksimum trzy prace konkursowe, ale z zastrzeżeniem, że w jednej kategorii można zgłosić tylko jedną pracę.

Terminy

Prace konkursowe będą przyjmowane na placu Szczepańskim w sobotę, 16 marca od godziny 10.00 do 12.00. Uczestnicy konkursu wraz z drzewkiem powinni przynieść wypełnione dokumenty, czyli rewers wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (organizatorzy uzupełnią numer zgłaszanej pracy). Dokumenty można znaleźć na stronie Muzeum Krakowa.

Tego samego dnia o godzinie 12.00 autorzy wraz pracami konkursowymi przejdą w barwnym korowodzie z placu Szczepańskiego do pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35), gdzie drzewka zostaną ustawione w salach ekspozycyjnych na II piętrze i będą oczekiwać na ocenę jury. W sytuacji, w której, z uwagi na rozmiar i ciężar pracy konkursowej wystąpią trudności z jej przenoszeniem w korowodzie, prace konkursowe należy dostarczyć tego dnia (16 marca) w godzinach od 13.00 do 14.00 bezpośrednio do pałacu Krzysztofory. Następnie do pracy przystąpi jury, aby wybrać najpiękniejsze drzewka w każdej kategorii. Z przyczyn organizacyjnych prace konkursowe mogą zostać zarejestrowane tylko tego jednego dnia.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową, 24 marca, o godz. 15.00 w sali Miedzianej pałacu Krzysztofory. Będzie to jednocześnie wernisaż pokonkursowej wystawy, którą będzie można oglądać w salach wystaw czasowych na II piętrze pałacu Krzysztofory od 24 marca (od ogłoszenia wyników o godz. 15.00) do 19 maja. Na wybrane drzewko w plebiscycie publiczności będzie można głosować w trakcie trwania wystawy, a wyniki zostaną opublikowane na facebookowym profilu Domu Zwierzynieckiego.

Konkurs online

Oprócz konkursu tradycyjnego odbywa się także odsłona online organizowana na facebookowym profilu Domu Zwierzynieckiego. Może w nim wziąć udział każdy, kto nadeśle zdjęcie wykonanego przez siebie drzewka na adres mailowy Domu Zwierzynieckiego (zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl) w terminie od 18 do 21 marca. Po opublikowaniu prac na profilu oddziału będzie można na nie głosować do 28 marca, do godziny 12.00 za pomocą polubień i innych pozytywnych reakcji pod wybranym zdjęciem. Do konkursu online można zgłaszać jedynie te prace, które nie zostaną zgłoszone do konkursu głównego.

Dodatkowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie Muzeum Krakowa.

Partnerzy wydarzenia: Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec, Krakowskie Forum Kultury.

Fot. Bogusław Świerzowski / kraków.pl

 

Podziel się tą informacją: