Zostań młodzieżowym radnym Krakowa!

Rozpoczęła się rekrutacja do XI kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa. Ogłosił ją Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 października.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą pełnić funkcję młodzieżowych radnych, mogą się zgłaszać do Samorządów Uczniowskich w swoich szkołach. W skład Młodzieżowej Rady Krakowa może wejść jeden przedstawiciel szkoły ponadpodstawowej znajdującej się terenie Krakowa.

– Jestem przekonany, że szkoły, którymi państwo kierujecie zaangażują się w tę cenną inicjatywę i wesprzecie działania zmierzające do ukonstytuowania się Młodzieżowej Rady Krakowa XI kadencji – napisał do dyrektorów szkół ponadpodstawowych Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Informacje dotyczące rekrutacji do XI kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa dostępne są na Portalu Edukacyjnym.

Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa została powołana uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r.  w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie
i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Krakowa.

Uchwała nr XCVII/1449/14 RMK z 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa

Fot. Portal Edukacyjny

Podziel się tą informacją: