“Św. Jan Paweł Wielki. Do moich Rodaków” – nowa książka z tekstami papieża-Polaka

Trudno zliczyć liczne wydawnictwa, książki, biografie czy filmy poświęcone sylwetce św. Jana Pawła II. Zakres i głębia  nauczania  oraz przykład jego  życia wciąż inspirują ludzi, chociaż są i tacy, którzy nie doceniają jego osoby lub w sposób prymitywny go atakują.  Słowa gesty i działania papieża wpływały na bieg wydarzeń nie tylko w Polsce, ale w całym ówczesnym świecie. Był głosem Kościoła, narodu, człowieka prześladowanego, ale i zagubionego w zrelatywizowanym świecie. Kierował ku Bogu, jako najwyższej osobowej wartości, troszczył się o rodzinę, zakorzeniał w tradycji narodowej, nawoływał do zachowania pokoju i przestrzegania praw człowieka. Chociaż nie ma go już wśród nas, to pozostało po nim wielkie dziedzictwo, z którego nie możemy nie czerpać.

Publikacja pt. „Św. Jan Paweł Wielki. Do moich Rodaków” krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk z 2023 r.,  pod redakcją Joanny Sosnowskiej i z doskonałymi fotografiami Jana Bujaka dokonało wyboru kluczowych przemówień i homilii papieskich, kierowanych do Polaków. Różnorodność tematów i poruszanych przez papieża kwestii sprawia, iż jego teksty czyta się z ciekawością a jednocześnie odnosi się wrażenie  jakby były one opisem i tłumaczeniem otaczającej nas rzeczywistości. Niezwykłym walorem książki jest to, że na prawie 420 stronach (książka liczy ich 447) mamy przygotowany materiał do rozmyślań. 

Publikacja Wydawnictwa Biały Kruk

 

Wiele z papieskich słów jest całkowicie nieznanych dla szerszego grona odbiorców. To swoisty fenomen, niekoniecznie pozytywny, iż pokolenie pamiętające papieża, kojarzy jego nauczanie operując jedynie zlepkami i zbitkami medialnych haseł a obecne młode pokolenie rzadko już do niego sięga.

Jan Paweł II przed pomnikiem stoczniowców- Ofiar Grudnia 1970 r. fot. Adam Bujak

 

 W książce „Św. Jan Paweł Wielki. Do moich Rodaków”  warto zwrócić uwagę na mało znane zdjęcie autorstwa Adama Bujaka, które możemy odnaleźć na 335 stronie. Przedstawia ono papieża modlącego się  przed pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdańsku, w czerwcu 1987 r. Papieża otacza liczny tłum ludzi odwróconych plecami w lekceważącym geście pogardy. Byli to specjalnie sprowadzeni z całej Polski funkcjonariusze milicji i służb. Czy szerzej znamy to zdjęcie? Dla wielu może to być szok, iż u schyłku istnienia komunistycznego reżimu takie postawy miały miejsce w przypadku gościa i to przebywającego z oficjalną delegacją. Niestety wiele z tych postaw choć czasowo uśpionych przedostało się do życia społecznego oraz politycznego i zatruwa to nasze życie na co dzień.

Na zdjęciu widać mężczyzn w prostackim geście,  tyłem stojących do modlącego się papieża 

 

Na koniec przywołane zostaną słowa papieża, które dobitnie świadczą o jego wielkim umiłowaniu Polski i troski o jej dobro duchowe i materialne. To list do Polaków z dnia 23 października 1978 r.  napisany tydzień po historycznym wyborze na Stolicę

„(…) Niech ten Papież, który jest krwią z waszej krwi i sercem z waszych serc, dobrze służy Kościołowi i światu w trudnych czasach kończącego się drugiego tysiaclecia. Proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła (…)”.

 

Opracowanie Wojciech Pasiowiec

Podziel się tą informacją: