Polscy wynalazcy dawniej i dziś

Od czerwca do listopada można oglądać plenerową wystawę polskich wynalazców „Polscy wynalazcy dawniej i dziś” zlokalizowaną na odcinku Plant pomiędzy kościołem św. Anny a Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 13 czerwca, o godz. 16.30, na placu przed gmachem budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Otwarcie uświetnił występ Sylwii Frączek, laureatki ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych oraz finalistki „Szansy na Sukces – Opole 2020”. Podczas inauguracji wystąpiły również Magdalena Radecka oraz Agnieszka Ryczek, wokalistka i basistka krakowskiego zespołu alternatywnego Strangers In My House.

Inauguracja plenerowej wystawy stanowi pierwszą część z trzyetapowego przedsięwzięcia, które będzie miało na celu rozpowszechnić wiedzę o znanych historycznych i współczesnych inżynierach, wynalazcach oraz ich dokonaniach, a także zachęcić młodsze pokolenie do ich naśladowania i podjęcia dalszego kształcenia w dziedzinie techniki.

W pierwszym etapie wystawy plenerowej Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprezentuje i przybliży wiedzę o wybitnych inżynierach, działających w okresie zaborów i odbudowy Polski, którzy pozostawili po sobie myśl techniczną lub dzieło materialne, służące Polakom do dziś.

W drugim etapie, który jest planowany na wrzesień, na planszach wystawowych przedstawione zostaną sylwetki współczesnych inżynierów i ich dokonania. Dodatkowo w Krakowskim Domu Technika – siedzibie NOT, zostaną zorganizowane warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także konkurs „Młody Innowator”, który będzie zachęcał uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do przedstawienia swojego własnego wynalazku.

W trzecim etapie kontynuowane będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także nastąpi rozstrzygnięcie konkursu „Młody Innowator” na etapie wojewódzkim.

Więcej informacji na www.not.krakow.pl.

Podziel się tą informacją: