W Krakowie pochowano mjr. Henryka Małkiewicza, żołnierza AK

19 czerwca 2023 r. na cmentarzu Podgórskim w Krakowie pochowano, zmarłego 14 czerwca, mjr. Henryka Małkiewicza „Fiołka”, żołnierza Armii Krajowej. Urnę z prochami Zmarłego posypano ziemią ze Lwowa. W uroczystościach żałobnych z asystą wojskowej kompanii honorowej, w imieniu krakowskiego IPN wziął udział Dawid Terelak z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Henryk Małkiewicz urodził się w 1925 r. w miejscowości Folwarki, w woj. tarnopolskim. Od czerwca 1942 r. służył w AK. Brał udział w wielu akcjach na terenie pow. złoczowskiego. Uczestniczył w akcji „Burza”.

Od 1994 r. należał do Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich w Krakowie. Pracował także w Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy AK. W 2018 r. został awansowany na majora. Był odznaczony m.in. Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Pro Patria.

Fot. Janusz Ślęzak

Podziel się tą informacją: