Kolejna edycja zgłoszeń to prestiżowych krakowskich nagród

Nagrody Miasta Krakowa, których tradycja sięga XVI w., są wyrazem uznania dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału miasta. Rozpoczął się etap zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu. Kto powinien zostać uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem?

− Nagrody Miasta Krakowa to wyróżnienie z piękną tradycją. W konkursie szczególnie docenianie są osiągnięcia tworzące przestrzeń dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy, a także inicjatywy mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie Krakowa – podkreśla Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są w czterech kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport i prace dyplomowe. W konkursie doceniane są zasługi mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem − poprzez osobę kandydata, miejsce realizacji dokonań lub powstania pracy oraz tematykę czy znaczenie działalności dla miasta. W przypadku prac dyplomowych nagrody przyznawane są za prace powstałe w Krakowie i dotyczące Krakowa.

Czas na zgłaszanie kandydatów

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród, a wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa – bezpośredni link tutaj. Wnioski przygotowane wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu (okienko nr 5, pl. Wszystkich Świętych 3-4) do 14 lipca.

Po analizie wniosków powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

Tradycja sięgająca 1535 roku

Pierwsza Nagroda Miasta Krakowa została przyznana w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 roku laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 roku.

Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród,  zmieniały się również, kategorie, wśród których pojawiały się takie jak: muzyka, plastyka, architektura, nauka, przemysł artystyczny, konserwatorstwo, teatr, fotografia artystyczna, upowszechnienie kultury, nauka i technika. Po 1989 roku Rada Miasta kilkakrotnie modyfikowała tryb i zasady nagradzania.

Znakomite grono laureatów

W gronie laureatów Nagród Miasta Krakowa znajdują się osoby z ważnymi dokonaniami dla nauki, jak też artyści i twórcy uznani na arenie krajowej i międzynarodowej. Laureatami w ubiegłych latach zostały zarówno indywidualne osoby – między innymi:  Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, Andrzej Franaszek, Jerzy Illg, Jan Peszek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, a także zespoły – między innymi: Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej, zespół prof. Jacka Dubiela nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej, zespoły językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, zespół „Tygodnika Powszechnego”, a także prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu.

W ubiegłorocznej edycji laureatami Nagród Miasta Krakowa zostali – w dziedzinie kultura i sztuka: dr Danuta Glondys, prof. Teresa Malecka, Konrad Pollesch oraz Joanna Słowińska; w dziedzinie nauka i technika: prof. dr hab. Małgorzata Barańska, dr Krzysztof Brzozowski, dr Adam Wojciechowski oraz prof. dr hab. med. Dominika Dudek, a w dziedzinie sportu Maria Sajdak (Springwald). Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali: Kacper Górski, Jarosław Klaś oraz Paulina Marona.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

Fot. Wiesław Majka

Podziel się tą informacją: