63. rocznica śmierci gen. Józefa Hallera

4 czerwca 2023 r. w kościele Garnizonowym św. Agnieszki zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr Michał Wenklar złożył kwiaty przy grobie gen. Józefa Hallera, który zmarł 63 lata temu.

Józef Haller pochodził z Jurczyc, leżących w połowie drogi między Krakowem a Lanckoroną. Jego rodzina wywodziła się z Frankonii, skąd w XV wieku przybył na ziemie polskie przodek Józefa, księgarz i drukarz – Jan Haller.

W czasie I wojny światowej gen. Józef Haller dowodził m.in. II Brygadą Legionów Polskich, a potem Błękitną Armią, sformowaną we Francji z polskich ochotników. Zajmował dla Polski Pomorze Gdańskie. To on dokonał symbolicznych zaślubin z Bałtykiem, wrzucając pierścień w morskie fale. W 1920 r., w krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej, gdy ważyły się losy RP, stanął na czele Armii Ochotniczej. Swymi czynami inspirował licznych malarzy, muzyków i poetów. Zmarł 4 czerwca 1960 r. na emigracji w Londynie. Prochy sprowadzono z Anglii do Krakowa w 1993 r.


63. rocznica śmierci gen. Józefa Hallera. Fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)

Podziel się tą informacją: