Wystawa „Skarby Krakowa” na placu Studzińskiego

U stóp Wawelu, na placu im. ojca Adama Studzińskiego stanęła dziś plenerowa wystawa zorganizowana przez Miasto Kraków z okazji 45. rocznicy wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przygotowana we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie ekspozycja „Skarby Krakowa” przybliża fenomen dziedzictwa naszego miasta oraz okoliczności historycznego wpisu z 1978 r. Wystawa potrwa do końca września.

W tym czasie można będzie ją oglądać w czterech lokalizacjach: na terenie Starego Miasta, Kazimierza, Podgórza i uznanej w tym roku za Pomnik Historii Nowej Huty.

We wrześniu 1978 r. podczas pierwszej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zapadła historyczna decyzja o wpisie Krakowa na listę obiektów dziedzictwa kulturowego o „wyjątkowej powszechnej wartości”. Kraków trafił do zestawienia razem z Kopalnią Soli w Wieliczce jako jeden z pierwszych dwunastu miejsc na świecie. Za dobro światowego dziedzictwa uznano nie pojedyncze zabytki, ale cały zespół urbanistyczny obejmujący Wzgórze Wawelskie, Stare Miasto, dawne przedmieście Stradom i królewskie miasto Kazimierz.

Wpis był ukoronowaniem starań polskiego środowiska konserwatorskiego i uruchomił ogólnopolską kampanię na rzecz odnowy zabytków Krakowa, zaniedbanych w wyniku polityki ówczesnych władz.

Dwujęzyczna, polsko-angielska wystawa „Skarby Krakowa” na zaledwie 22 planszach w syntetyczny sposób pokazuje fenomen Krakowa jako Miejsca Światowego Dziedzictwa. Oś wystawy przebiega od prehistorii, przez najbardziej reprezentatywne dla Krakowa dziedzictwo średniowiecza i renesansu, po czasy powojenne i wybrane przykłady najnowszych realizacji architektonicznych w obszarze kultury. Wystawa przybliża też okoliczności wpisu i porównuje Kraków sprzed 45 lat z dzisiejszym, ukazując równocześnie przemiany świadomości na temat jego dziedzictwa.

„Skarby Krakowa” na placu o. Studzińskiego można oglądać od 1 do 30 czerwca. Ponieważ na wyjątkowość dziedzictwa Krakowa składa się nie tylko ścisłe historyczne centrum, lecz także harmonijny rozwój i nawarstwienia kolejnych epok, w późniejszych miesiącach wystawa zostanie pokazana w położonym w strefie buforowej Miejsca Światowego Dziedzictwa Podgórzu (1–31 lipca, Rynek Podgórski), na ujętym we wpisie UNESCO Kazimierzu (1–31 sierpnia, plac Wolnica) oraz w uznanej w tym roku za Pomnik Historii „najmłodszej siostrze Krakowa” – Nowej Hucie (1–30 września, aleja Róż). Wstęp na wystawę jest wolny.

Wystawa opiera się o projekt zrealizowany w 2019 r. przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Ekspozycję zorganizowało miasto Kraków we współpracy z MCK. Projekt stanowi jedno z wydarzeń realizowanych w związku z 45. rocznicą wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Fot. Anna Duda / krakow.pl

Podziel się tą informacją: