Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza krakowskie podstawowe szkoły samorządowe do udziału w konkursie na najlepsze filmy promujące ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Prace konkursowe mają przygotować uczniowie, z ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 maja.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 to rozszerzenie puli programów partycypacji społecznej w Gminie Miejskiej Kraków. Adresatami tego programu są uczniowie samorządowych szkół podstawowych.

Organizator dopuszcza następujące formy prac konkursowych: filmy, spoty, teledyski, animacje, itp. – promujące ideę Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Długość filmu nie może przekraczać czasu 3 minut. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem: innowacyjności i kreatywności, pracochłonności i złożoności koncepcji oraz walorów estetycznych i artystycznych.

Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej (która powstanie po ocenie prac przez komisję konkursową) otrzymają równorzędne nagrody: bezpłatny wyjazd na „zieloną szkołę” do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego Sącza dla wybranej, wskazanej przez dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami. Opisana wyżej lista rankingowa szkół będzie również podstawą do przyznania szkołom przez Gminę Miejską Kraków środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2023!” ma na celu promowanie koncepcji partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i miasta.

Szczegółowe i pełne informacje na temat konkursu są zawarte w regulaminie, dostępnym na stronie www.cmjordan.krakow.pl.

Fot. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Podziel się tą informacją: