Krakowska Loża Historii Współczesnej. Ruski mir czyli sowieckie obozy w Polsce – 19 kwietnia 2023

Czym różniła się okupacja sowiecka od niemieckiej? Kogo Sowieci zamykali w obozach i więzieniach? Ile ich było i co się stało z więźniami? O tym m.in. porozmawiamy na spotkaniu Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Zapraszamy na „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) – 19 kwietnia 2023 r. Początek o godz. 17.

Tym razem polecimy słuchaczom publikację pt. „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon”. W rozmowie wezmą udział redaktor naukowy wydawnictwa dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie oraz dr Wojciech Frazik z krakowskiego oddziału Instytutu. Prowadzenie Janusz Ślęzak, Oddział IPN w Krakowie. Wstęp wolny, transmisja na Facebooku.

Leksykon ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce w latach 1944-1945, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, a także proces sowietyzacji naszego państwa.

Większość obozów, które były instalowane na ziemiach polskich w latach 1944-1945 miała charakter placówek „wędrujących”, określanych też mianem „lotnych obozów koncentracyjnych”, bo wędrowały wraz z przesuwającym się frontem. Sowieci chętnie korzystali też z infrastruktury obozowej stworzonej przez III Rzeszę, zaadaptowali do swoich celów byłe niemieckie obozy koncentracyjne w Oświęcimiu i Brzezince (KL Auschwitz-Birkenau), tzw. Gęsiówkę w Warszawie i obóz na Majdanku. Również więzienie przy ul. Montelupich w Krakowie, pełniące funkcję więzienia karno-śledczego NKWD, stało się miejscem, z którego wywożono aresztowanych czy internowanych żołnierzy AK m.in. do obozów sowieckich w Donbasie, a także do Turkmeńskiej SRS.

Szacunkowo ocenia się, że na ziemiach polskich Sowieci aresztowali około 80 do 100 tys. osób, a zdecydowaną większość z nich wywieziono w głąb ZSRS. Trudne do ustalenia są dane o liczbie osób, które poniosły śmierć na skutek wyroków lub warunków, w jakich byli przetrzymywani internowani. Do tej liczby należy doliczyć jeszcze 46 tys. Polaków – jeńców z armii niemieckiej, co daje blisko 150 tys. obywateli polskich i osób polskiego pochodzenia osadzonych w sowieckich łagrach. Aresztowanie i wywiezienie na wschód znacznej części Polaków należących do wojskowych i cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego sparaliżowało możliwości przeciwstawienia się nowemu zniewoleniu.

Podziel się tą informacją: