O Planecie Lem. Centrum Literatury i Języka

Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków dyskutowali o Centrum Literatury i Języka Planety Lem.

Powstanie Centrum jest wypełnieniem najważniejszego zobowiązania Krakowa z aplikacji o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Realizację inwestycji poparły środowiska literackie Krakowa, w tym pisarze skupieni wokół Rady Honorowej Krakowa Miasta Literatury UNESCO, przedstawiciele Rady Języka Polskiego i koalicja polskich językoznawców reprezentowana przez Fundację na rzecz Muzeum Języka Polskiego, reprezentanci Miast Literatury UNESCO z całego świata, a także liczni goście krakowskich festiwali literackich. Centrum literackie w Składzie Solnym będzie jednocześnie pierwszym w kraju miejscem poświęconym nowoczesnej refleksji lingwistycznej. Planeta Lem ma stać się też domem dla wszystkich wartościowych inicjatyw literackich w mieście, docelowo oddziałującym w skali ogólnokrajowej i międzynarodowej. Zarządcą obiektu będzie Krakowskie Biuro Festiwalowe jako operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie – Planeta Lem.

Założenia projektu

Planeta Lem ma być pierwszym w Polsce wielofunkcyjnym centrum literackim o profilu edukacyjnym. Flagową inwestycją Krakowa w obszarze kultury: Centrum literatury, innowacji, komunikacji, przekładu, a także centrum festiwalowym oraz przestrzenią dla środowiska literackiego (ponad 100 partnerów) i strefą coworkingową. Patronem Centrum został pisarz, filozof, futurolog, klasyk literatury science fiction. Autor m.in.  „Solaris”, „Cyberiady”, „Niezwyciężonego”. Najchętniej przekładany polski pisarz, jego książki przetłumaczono na 47 języków. Mieszkaniec Krakowa.

 – Nie jest to miejsce dedykowane tylko i wyłącznie postaci Lema. To jest miejsce, w którym ma też znajdować się wystawa poświęcona komunikacji, językowi, sztucznej inteligencji, teorii przekładu, dialektom języka polskiego. Ma być to przestrzeń, do której wejdą wszystkie inicjatywy literackie naszego miasta, nad którymi od wielu lat pracujemy. W tej chwili jest to sieć stu partnerów działających w polu: wydawniczym, translatorskim, komunikacyjnym, książka mówiona, książka pisana, ilustracja książkowa, scenariusze, w tym gier wideo – wyjaśniał Robert Piaskowski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

 – Planeta Lem wydaje się być takim emblematycznym projektem, który odzwierciedla w pełni to, co zdiagnozowaliśmy jako potrzebę tego miasta w kontekście integracji dużych, małych i średnich twórców, ale też i odbiorców twórczości literackiej. Planeta Lem jest sposobem na to, żeby rzeczywiście integrować dookoła nie tylko i wyłącznie literatury, ale też języka, komunikacji i poszukiwaniu nowych opowieści też o naszym mieście w kontekście literackim – mówiła Carolina Pietyra, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Przyszłość Centrum Literatury i Języka Planety Lem

 – Czy to będzie to rzeczywiście taka otwarta przestrzeń? Artyści będą mogli podnajmować, dostawać przestrzeń na swoją działalność? Czy wiemy, jak wyglądałaby sytuacja finansowa zorganizowania tego typu obiektu? Czy będzie jakieś zewnętrzne finasowanie? – dopytywała Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.

 – To miejsce ma mieć charakter otwarty dla środowisk twórczych. Tam, ma być dużo przestrzeni wspólnych, otwarta mediateka. Będzie to też miejsce, w którym będą mogły być organizowane wystawy mniejsze lub większe, czasowe. Miasto, już wydatkowało na tę inwestycję ok. 6 milionów złotych zarówno na wszystkie kwestie związane z organizacją konkursu, z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji budowlanej, projektowej na wszystkie związane z tym dokumenty – tłumaczył Robert Piaskowski.

 – Jesteśmy w kontakcie z twórcami, podmiotami, którzy stacjonują w Składzie Solnym obecnie. Prowadzone są rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto cały czas analizujemy różnego rodzaju konkursy czy też ogłoszenia, które umożliwiłyby nam pozyskanie środków na tę inwestycję ze źródeł zewnętrznych. Tu, mam na myśli przede wszystkim nową perspektywę unijną, która pozwala na adaptowanie budynku na cele kulturalne czy społeczne. Mamy pełną dokumentację z pozwoleniem na budowę i musimy ogłosić główny przetarg na roboty budowlane, zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej – przekazała Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planeta Lem jest ujęta jako inwestycja i realizacja w Programie Kraków Miasto Literatury Unesco, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa jeszcze w 2013 roku. Przeprowadzona została też tzw.  analiza popytu na usługi kulturalne i literackie. Określiliśmy na terenie miasta tzw. węzły i punkty na mapie Krakowa, gdzie powinny być zlokalizowane obiekty do prowadzenia działalności kulturalnej, literackiej, bibliotecznej. Skład Solny jest właśnie takim punktem na mapie Krakowa  – dodała dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podjęte projekty uchwał

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2023 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności, wg druku 3277.

Fot. materiały prasowe

Podziel się tą informacją: