Poznaj swoje miasto i zdobądź Odznakę Przyjaciela Krakowa

Koło Grodzkie PTTK w Krakowie zaprasza na przedostanie spacery po Krakowie w ramach 51. sezonu akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zgłosić się na miejsce zbiórki wskazane w programie. Udział jest bezpłatny.

Sobota, 18 marca

  • dla odznaki srebrnej: „Kościół i klasztor oo. Cystersów w Mogile”

Cystersi przybyli do Mogiły około 1225 r. Ufundowany przez biskupa Iwo Odrowąża kościół był wielokrotnie przebudowywany, obecnie jest to budowla bazylikowa, trójnawowa z transeptem i krótkim prezbiterium, któremu po bokach towarzyszą kaplice. We wnętrzu zachowały się liczne gotyckie i renesansowe fragmenty. Jednymi z cenniejszych zabytków są renesansowe malowidła na ścianie prezbiterium i transeptu wykonane przez Cystersa Stanisława Samostrzelnika, a w jednym z ramion transeptu znajduje się kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego ze słynącym cudami krucyfiksem z początku XV w. Wokół bazyliki rozciąga się wspaniały cysterski ogród.

Spotkanie o godz. 10.00, przed kościołem ul. Klasztorna 11.

Niedziela, 19 marca

  • dla odznaki brązowej: „Krakowskie Planty – część druga (południowa)”

Planty albo Plantacyia jak dawniej je nazywano, powstały w 1806 r. w miejscu zburzonych murów miejskich i zasypanej fosy. Teren wyrównano, czyli splantowano i założono na nim według planów Feliksa Radwańskiego – ogród: sadzono drzewa, wytyczano alejki, stawiano kamienne ławki. W kolejnych larach Planty były cały czas rozbudowywane, modernizowane, sadzono nowe rośliny, a z czasem zaczęto stawiać pomniki, ku pamięci ważnych postaci. To na Plantach na przełomie XIX i XX wieku kwitło życie towarzyskie Krakowa. Planty otoczone wtedy były wieloma kawiarniami tzw. artystycznymi, powstawały instytucje kulturalne o charakterze rozrywkowym, do grupy zabudowań, należały także małe domki publicznej potrzeby, czyli… toalety. Jak dzisiaj wyglądają Planty i co przetrwało z tamtych lat, poznamy podczas spaceru. Tym razem udamy się na południe – jest to kontynuacja lutowego spaceru.

Spotkanie o godz. 9.00 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem „Wyspiański”, ul. Westerplatte 15/16.

  • dla odznaki srebrnej: „Szlakiem Młynówki Królewskiej – część druga / Park Młynówka Królewska”

Pierwsze wzmianki o Młynówce pojawiają się w XIII w., gdy postanowiono doprowadzić wodę Rudawy z rejonu Mydlnik do centrum Krakowa, ziemnymi akweduktami w celach gospodarczych, pitnych i obronnych. Na przestrzeni lat system ten ulegał rozbudowie, aż do potopu szwedzkiego, kiedy został zniszczony. W latach 1903–1966 Młynówka w większości została skanalizowana lub zasypana, a na jej miejscu utworzono najdłuższy krakowski park – „Park Młynówka”. Liczy on 8 km długości, ma średnią szerokość 8 metrów i powierzchnię 18,41 ha.

Spotkanie o godz. 10.30, przed Radiem Kraków.

  • dla odznaki złotej: „Szlakiem Mikołaja Kopernika po Krakowie”

Związki Mikołaja Kopernika z Krakowem to temat kolejnego spaceru. Jak spędzał w Krakowie czas młody Mikołaj, kiedy studiował na Akademii Krakowskiej? Gdzie znajduje się jego pomnik? Czy był pilnym „żakiem”? Te (prawie) wszystkie tajemnice odkryjecie podczas spaceru. A to wszystko z okazji 550. rocznicy urodzin naszego narodowego astronoma.

Spotkanie o godz. 9.30 przed Domem Turysty PTTK – Hotelem „Wyspiański”, ul. Westerplatte 15/16.

  • dla odznaki Z Pawim Piórem: „Kopiec Józefa Piłsudskiego”, mgr Iwona Fischer

Wykład organizowany przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, wstęp wolny.

Spotkanie o godz. 10.30 w siedzibie Towarzystwa, ul. Św. Jana 12.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc, regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej Koła: www.kologrodzkie.pl.

Fot. Anna Duda / krakow.pl

Podziel się tą informacją: