Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie Orląt Lwowskich

Rozpoczął się konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji formy przestrzennej upamiętniającej Orlęta Lwowskie w planowanym parku przy ul. Karmelickiej.

Konkurs jest organizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Forma przestrzenna ma upamiętniać symbol niezłomnej walki o wolność i niepodległość Polski, czyli Orlęta Lwowskie – małych ciałem, ale wielkich duchem i odwagą młodych bohaterów wojennych spontanicznie i ofiarnie broniących miasta Lwów w latach 1918-19.

Planowana lokalizacja formy przestrzennej nawiązuje do faktu, że z miejsca, w którym powstaje park, w listopadzie 1918 r. wyruszyły na odsiecz obrońcom Lwowa pierwsze regularne oddziały wojska polskiego, o czym przypomina pamiątkowa tablica na froncie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – dawnych koszar wojskowych.

Forma przestrzenna oraz jej przesłanie powinny przemawiać również do młodego pokolenia. Istotnym warunkiem konkursu jest, aby projektowana instalacja artystyczna miała charakter kameralny, o ograniczonej skali i wpisywała się w zaprojektowany układ kompozycyjny powstającego parku im. Wisławy Szymborskiej. Zgłoszone prace oceni sąd konkursowy, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk.

Konkurs został podzielony na dwa etapy. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 5 kwietnia, rozstrzygnięcie pierwszego etapu zostało zaplanowane na 12 czerwca, a termin złożenia prac konkursowych drugiego etapu na 25 sierpnia. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej planowane jest na 12 września.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem można znaleźć tutaj.

Podziel się tą informacją: